Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

כוונת הברכות

   Publisher: מתוק מדבש

הספר כונת הברכות עם פירוש מתוק מדבש מאת הרב דניאל פריש. מעלת המאה ברכות מלוקט מדברי חז"ל ומספרי הראשונים והאחרונים.

מחבר ספר כונת הברכות

הרב דניאל פריש היה מקובל, מראשי ישיבת "אנשי מעמד" ללימוד תורת הנסתר, ר"מ בישיבת המקובלים שער השמים ומשפיע בחסידות 'תולדות אהרן' ולאחר מכן בחסידות 'תולדות אברהם יצחק'. חיבר ספרים רבים, הנפוץ והמפורסם שבהם הוא ביאור 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, ומביניהם גם הספר כוונת הברכות. 

הרב פריש מסר שיעורים רבים מדי יום. בבוקר מסר שיעורים בבית המדרש למקובלים של מוסדות משכן בנימין "אנשי מעמד", בצהרים בישיבת המקובלים "שער שמים", ובערב בכולל "אוצרות חיים" ללימוד תורת האר"י שהקים. מסר גם שיעורים בחסידות לבעלי בתים בין מנחה לערבית. נפטר בגיל 70 בשבט תשס"ה.

 Tell Your Friends About 'כוונת הברכות'

כוונת הברכות
Click on image to enlarge

כוונת הברכות

Add To Cart Price: 35 ₪

Customers who purchased the book "כוונת הברכות", were also interested in the following:

New
ברי"ש גל"י

ברי"ש גל"י

Add To Cart Price: 79 ₪
שפת הים

שפת הים

Add To Cart Price: 78 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout