Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הרקאנטי ב"כ - על התורה

   Publisher: ברזני

הספר פירוש הרקנאטי על התורה הוא פירוש לחמישה חומשי תורה על דרך הקבלה, ר' מנחם בן בנימין רקנאטי- מקובל ופוסק שחי בעיירה רקנאטי שבאיטליה. 2 כרכים מהודרים בהוצאת ברזני, הדפסה איכותית באותיות מרובעות ברורות ומאירות עיניים, עם תרגום לשון הזוהר הקדוש, והדגשת הפסוקים.

 

אודות מחבר פירוש הרקנאטי על התורה

מעט ידוע על חייו של הרקנאטי. הוא היה מראשוני המקובלים באיטליה ובכתביו ניכרת השפעתם של חסידי אשכנז: רבי יהודה החסיד ורבי אלעזר מגרמייזא (בעל הרוקח) וכן של הרמב"ן אותו הרבה לצטט בספריו וקרא לו 'הרב' בסתמא. הריקגטי ידע גם את חכמת ההגיון  והפילוסופיה, שראה בהן אמצעי עזר בלימוד הקבלה, והחשיב מאוד את הרמב״ם וספריו. ספרו העיקרי בקבלה הוא פירושו על התורה. נדפס לראשונה בוינציה שפ״ג ועוד כמה פעמים. לחיבורו זה הייתה השפעה על מקובלים בדורות שאחריו, והוא זכה לפירושו של רבי מרדכי יפה ואף תורגם ללטינית.

כמו כן מלבד פירוש הריקנאטי על התורה חיבר גם פירוש על התפילות בדרך הקבלה וספר טעמי המצוות (קושטא, ש״ד). חיבר גם ספר הלכות, הכולל אוסף פסקים בדרך קצרה. נדפס בשם פסקי הריקנטי (בולוניא, ר צ״ח).

 

 

קישורים חשובים לפירוש הרקנאטי על התורה:

Tell Your Friends About 'הרקאנטי ב"כ - על התורה'

הרקאנטי ב"כ - על התורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הרקאנטי ב"כ - על התורה תמונה שניה- הספר הרקאנטי ב"כ - על התורה

הרקאנטי ב"כ - על התורה

Add To Cart Price: 118 ₪

Customers who purchased the book "הרקאנטי ב"כ - על התורה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout