Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

בית אלוהים + שער השמים

הספרים שער השמים + בית אלהים לרבי אברהם הכהן אירירה (רבי אברהם כהן בן דוד דה-הירירה) פילוסוף ומקובל יהודי ספרדי-הולנדי, שלמד את קבלת רבי ישראל סרוג - מקובל ומפיץ קבלת האר"י באירופה. 

הגותו של הירירה מרוכזת בשני ספריו הגדולים בית אלהים ושער השמים. ספרים אלו נכתבו במקורם בספרדית, ונועדו לציבור האנוסים, שהיו בעלי השכלה אינטלקטואלית גבוהה, התקשו בשפה העברית, ועולם מושגיהם היה בעל מונחים פילוסופיים ולא קבליים. בספריו רואה הירירה את מערכת המושגים הקבלית כמערכת מטאפורית שמייצגת רעיונות פילוסופיים. הוא מפשט את תורת הקבלה במונחים פילוסופיים טהורים, ומסתמך על מקובלים רבים, ובעיקר על רבי משה קורדובירו ועל תורת האר"י כפי שקיבלה מרבי ישראל סרוג.

 

 

Tell Your Friends About 'בית אלוהים + שער השמים'

בית אלוהים + שער השמים
Click on image to enlarge

בית אלוהים + שער השמים

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "בית אלוהים + שער השמים", were also interested in the following:

טהרת יצחק

טהרת יצחק

Add To Cart Price: 115 ₪
New
ברי"ש גל"י

ברי"ש גל"י

Add To Cart Price: 79 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout