Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אוצר הגורלות

   Publisher: יריד הספרים

הספר אוצר הגורלות, הוצאת יריד הספרים, 304 עמודים, כריכה קשה. לקט ספרי גורלות קדמונים.

אודות הספר אוצר הגורלות

ספר "אוצר הגורלות" כולל גורלות נוראים ואמיתיים מקדמונים צדיקים יסודי עולם מדניאל הנביא, עזרא הסופר, חזקיהו המלך, רש"י, הרמב"ן, ר' אברהם אבן עזרא, עד הרב שלום שבזי זצוק"ל הרש"ש זצוק"ל והגר"א מוילנא זצוק"ל.

כל אלו הגורלות נלקטו ונאספו מכתבי יד שעדיין לא ראו אור וספרים יקרי המציאות. ספר זה מוגה ומדויק היטב.

"אל ידמה האדם ברעיוניו כי כחי ועוצם ידי עשה החיל הזה אלא אף מה שמטילין גורל על מה שבחיקו - מה' כל משפטו היה מתחילה" (פרוש הגאון מוילנא על ספר משלי)

Tell Your Friends About 'אוצר הגורלות'

אוצר הגורלות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר אוצר הגורלות תמונה שניה- הספר אוצר הגורלות

אוצר הגורלות

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "אוצר הגורלות", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout