Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מעשה טוביה - המקורי

מעשה טוביה - המקורי - דפוס ונציה 

זהו חיבור אנציקלופדי מקיף העוסק בתאולוגיה, אסטרונומיה, רפואה והיגיינה, בוטניקה, גאוגרפיה ועוד, ובאופן נדיר לתקופתו מצורפים לו איורים מפורטים באנטומיה ובאסטרונומיה. 

חלקו השני של הספר מוקדש לחכמת הרפואה: על הטבע והמחלות, על חכמת הניתוח, מחלות קלות ובעיקר קצרת, מחלות נשים, תחלואי ילדים, מחלות המין, ושמות כל התרופות למחלות בשלוש לשונות. הספר נכתב מתוך מגמה מפורשת לכסות על בערותם של היהודים, שעליה עמד מתוך ניסיונו שלו-עצמו למול הסטודנטים הגויים באוניברסיטאות. הוא התמודד בספר עם חידושי המדע המודרני שבזמנו, הגם שמסיבות דתיות לא הסכים לכולם. חלק הארי של הספר מוקדש לענייני אנטומיה, רפואה ומניעת מחלות; הוא ביקר בספרו את רפואת האליל והאמונות הטפלות שרווחו בתחום זה אצל יהודי פולין, וקרא לשמירה על היגיינה ולרפואה טבעית. הספר "מעשה טוביה" חזר ונדפס בכמה מהדורות במאות השנים הבאות; המהדורה השנייה, שנדפסה ביסניץ שבגרמניה ב-1721, נחשבת נקודת ציון בהשכלה המוקדמת בגרמניה.

 

לתשומת לבכם – בפריטים נדירים, זמן ההספקה עלול להיות יותר מהרגיל!

יש לבדוק זמינות המוצר...

 

Tell Your Friends About 'מעשה טוביה - המקורי'

מעשה טוביה - המקורי
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מעשה טוביה - המקורי תמונה שניה- הספר מעשה טוביה - המקורי

מעשה טוביה - המקורי

Add To Cart Price: 140 ₪

Customers who purchased the book "מעשה טוביה - המקורי", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout