Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מעבר יבק

 

מעבר יבק - רבי אהרן ברכיה ממודינא

מַעֲבַר יַבֹּק הוא ספר שחיבר אהרן ברכיה מודינא והודפס לראשונה במנטובה בשנת 1626. בספר 112 פרקים (בגימטריה: "יבק"), הכוללים, בין השאר, תפילות וטקסים המיועדים לחולה, בני משפחתו והסובבים אותו במשך מחלתו, יציאת נשמתו וקבורתו.

בספר יש ביטוי לפחדיו של החולה מן המוות ואת תקוותו להירפא, כמו ההיבט המציאותי של הסובבים אותו בהקשר לתהליך אותו הוא עובר, שלרוב איננו הפיך. הספר אינו חיבור הלכתי במובן המקובל של המילה, אך למרות זאת הייתה, ועדיין יש לו השפעה אדירה בשדה הפסיקה בתחום אחרית ימיו של יהודי.

 

לתשומת לבכם – בפריטים נדירים, זמן ההספקה עלול להיות יותר מהרגיל!

יש לבדוק זמינות המוצר...

 

 

Tell Your Friends About 'מעבר יבק'

מעבר יבק
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מעבר יבק תמונה שניה- הספר מעבר יבק

מעבר יבק

Add To Cart Price: 140 ₪

Customers who purchased the book "מעבר יבק", were also interested in the following:

חכמת היד השלם

חכמת היד השלם

Add To Cart Price: 180 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout