Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים

זוהר עם ביאור ידיד נפש - כרכים בודדים!

נדיר! נדיר! נדיר! נדיר! נדיר! נדיר!

מבוסס על מפרשי הזוהר: אור החמה (ר' אברהם אזולאי), דמשק אליעזר (קמארנא), זוהר הרקיע (אריז"ל), יחל אור (הגר"א), מקדש מלך (ר' שלום בוזאגלו).

בתוספת עניונים מהספרים:דעת תבונה, לשם שבו ואחלמה, זוהר חי, פרדס לרמ"ק, בעל התניא ועוד

 

להלן רשימת כרכים בודדים במלאי:

חלק א' - בראשית

חלק ב' - נח / לך לך / וירא

חלק ה' - שמות / וארא / בא / בשלח

חלק ז' - תרומה / תצוה

חלק ח' - ויקהל / פקודי

חלק ט' - ויקרא / צו / שמיני / תזריע / מצורע

חלק י' - אחרי מות / קדושים / אמור / בהר

חלק יא - במדבר / נשא / שלח

חלק יב - קורח / חוקת / בלק

חלק יג - פנחס

חלק יד - ואתחנן / עקב / שופטים / כי תצא / וילך / האזינו // אדרא זוטא

 

לתשומת לבכם – בפריטים נדירים, זמן ההספקה עלול להיות יותר מהרגיל!

יש לבדוק זמינות המוצר...

 

Tell Your Friends About 'זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים'

זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים תמונה שניה- הספר זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים

זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים

Add To Cart Price: 85 ₪

Customers who purchased the book "זוהר ידיד נפש - כרכים בודדים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout