Paniney Halacha

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)
Paniney Halacha

פניני הלכה - סדרת הספרים ההלכתית הפופולרית שכתב הרב אליעזר מלמד מונה כיום ארבעה עשר כרכים‏, לא כולל כרכי ההרחבות. הסדרה נכתבת במכון הר ברכה מתוך לימוד יסודי בסוגיות ע"י חבורת אברכים ובעריכת הרב מלמד, ומתוכננת להכיל את כל ההלכות הנצרכות בימינו.

לסדרה נתנו הסכמות הרבנים: אברהם אלקנה כהנא שפירא, שלמה גורן, מרדכי אליהו, שאול ישראלי, זלמן ברוך מלמד, אליהו בקשי דורון, מאיר מאזוז, דב ליאור, ונחום אליעזר רבינוביץ.‏

כארבע מאות אלף עותקים מהספרים נמכרו בכמה מהדורות‏. המהדורה הרגילה בכריכה קשה וכשלוש מאות עמודים בכרך. קיימת גם מהדורת כיס בכריכה רכה ומהדורה לתלמידי חטיבות ביניים שהספר נלמד בהן. סדרת הספרים תורגמה לארבע שפות: אנגלית, צרפתית,​ ספרדית ורוסית.

סט פניני הלכה כיס

סט פניני הלכה כיס

Add To Cart Price: 369 ₪
פניני הלכה פסח

פניני הלכה פסח

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני  הלכה סוכות

פניני הלכה סוכות

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני הלכה מועדים

פניני הלכה מועדים

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני הלכה זמנים

פניני הלכה זמנים

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני הלכה תפילה

פניני הלכה תפילה

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני הלכה ברכות

פניני הלכה ברכות

Add To Cart Price: 36 ₪
פניני הלכה שבת ב

פניני הלכה שבת ב

Add To Cart Price: 36 ₪
Laws of Women's Prayer

Laws of Women's Prayer

Add To Cart Price: 79 ₪
Laws of Shabbat Vol. 2

Laws of Shabbat Vol. 2

Add To Cart Price: 79 ₪
Laws of Shabbat Vol. 1

Laws of Shabbat Vol. 1

Add To Cart Price: 105 ₪
Laws of Prayer

Laws of Prayer

Add To Cart Price: 74 ₪
Laws of Pesah

Laws of Pesah

Add To Cart Price: 79 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout