Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סדר היום - עיטורי הלכה

   Publisher: ספרייתי

הספר סדר היום מסדרת עיטורי הלכה נערך בידי ר' זאב גרינולד, ומביא בפני הקורא דינים רבים על סדר היום: קימה, ברכות השחר וברכות התורה, ציצית, תפילין, דיני תפילה כלליים, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, תפילת שמונה עשרה, הוספות בתפילה, חזרת הש"ץ וברכת כהנים, סיום תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, ועוד. מלווה באיורים הממחישים את הנלמד ופועלים בנפשו של הלומד.

 

סדרת עיטורי הלכה

סדרת עיטורי הלכה הנפלאה נכתבה מתוך כוונה להפוך את ההלכה לדבר ש'כל ילד יכול להבין'. השפה הברורה, הדיוק ההלכתי, האיורים וההסברים הפשוטים והנעימים מלווים את הלומד לכל אורך הסדרה מרחיבים את דעתו ומחברים אותו לעץ החיים של עם ישראל. הסדרה מתאימה במיוחד ללימוד 'אב ובנו', וללימוד עצמאי של ילדים ובני נוער. וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים...

Tell Your Friends About 'סדר היום - עיטורי הלכה'

סדר היום - עיטורי הלכה
Click on image to enlarge

סדר היום - עיטורי הלכה

Add To Cart Price: 35 ₪

Customers who purchased the book "סדר היום - עיטורי הלכה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout