Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שירת הים - חופה וקידושין

הספר שירת הים - חופה וקידושין לרב הרב הלל מרצבך, רב קהילה בית כנסת מרכזי יד בנימין. הספר מיועד ללימוד הלכות חופה וקידושין, לרוצים ללמוד הלכות אלו בצורה מעמיקה (גמרות, ראשונים, אחרונים והלכה למעשה), מהירה ותמציתית. מומלץ במיוחד ללומדים במסגרת בחינות הרבנות הראשית לישראל. לחץ כאן לקריאת סימן אחד מהספר להמחשה.

היחודיות בסדרת ספרי שירת הים

סדרת הספרים "שירת הים" זכו להסכמותיהם וברכתם של גדולי ישראל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ויבל"א הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב יעקב אריאל ועוד. 

מטרתו של ספר"שירת הים"  לסכם את עיקרי שיטות הראשונים, האחרונים והפוסקים בהלכות חופה וקידושין, בצורה מתומצתת ומובנת, למען ירוץ הקורא בו, ויוכל לחזור על לימודו ביעילות ובבהירות, על פי סדר השו"ע. כמו כן, הספר מסייע לכל יהודי הרוצה לדעת את שורשי ההלכה הפסוקה בהלכות חופה וקידושין, וללומדים לקראת בחינות ההסמכה לרבנות.

מכיוון שתכלית הספר היא לסכם את הסוגיות בצורה ברורה וקצרה, צוצמצמו במילים בכל אחת מהדעות השונות בסוגיה, וכן בצמצום הבאת המקורות לדעות השונות. במקומות שהיה נצרך להרחיב ולפרט, הדברים הובאו בהערת שוליים. לתועלת הלומדים, הובאו הסברים לציטוטים מתוך הגמרות והפוסקים {בתוך סוגריים מסולסלים} . כמו כן, בסוף הספר נוספו שאלות על החומר הנלמד, מבחנים, לוח ראשי תיבות ומפתח נושאים.

 

 

Tell Your Friends About 'שירת הים - חופה וקידושין'

שירת הים - חופה וקידושין
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שירת הים - חופה וקידושין

שירת הים - חופה וקידושין

Add To Cart Price: 70 ₪

Customers who purchased the book "שירת הים - חופה וקידושין", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout