Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

רעך כמוך

   Publisher: מעמק חברון

הספר רעך כמוך - ביאור הלכתי בסוגיות שבין דתיים וחילוניים, עוסק שאלות הנוגעות למערכת היחסים שבין דתיים לחילונייםבירור הלכתי בשאלות רבות ומגוונות, החל משאלות פרטניות וכלה בשאלות ציבוריות, מנקודת מוצא של "ואהבת לרעך כמוך".

חוות דעת על הספר מאת איתמר מור (אתר צהר):

ספרו החדש של הרב אברהם וסרמן "רעך כמוך" עוסק בבירור הלכתי של סוגיות שבין דתיים לחילוניים. הרב וסרמן המשמש כרב קהילת "גבורת מרדכי" בגבעתיים וכר"מ בישיבת ההסדר בר"ג, עוסק בספרו בשלל סוגיות הקשורות במערכות יחסים שבין דתיים וחילוניים, ובהם גם השאלות המוכרות יותר כמו הכוונת רכב בשבת, צירוף למניין, יין שנגע בו מחלל שבת, נאמנות בכשרות ועוד. באופן אישי עניינו אותי השאלות שבהם נתקלתי בפעם הראשונה, ושמעידים עד כמה מערכת היחסים שבין דתיים וחילוניים הולכת ונעשית מורכבת עם השנים. כך למשל נדרש הרב וסרמן בחלקו האחרון של הספר לשאלת השתתפותו של אדם דתי בלוויה חילונית שבה הנפטר נקבר בקבורה אזרחית או לחילופין לא נקברת גופה אלא אפר (וזאת מאחר שהנפטר או בני משפחתו החליטו לשרוף את הגופה). האם הגעה לוויה שכזאת היא בבחינת התרסה כלפי שמיא? האם מותר לומר בהלוויה שכזאת קדיש ועוד כהנה וכהנה. דוגמאות נוספות הם כיבוד אב ואם חילונים מצד ילדים שחזרו בתשובה. האם יש לחשוש להשפעה שלילית על ילדים בביקורים אצל הסבא והסבתא החילוניים? האם מותר להיות שותף בעסק עם מחלל שבת? האם מותר לאבטח טיולים בשבת? ועוד ועוד. בספר שבעה פרקים (מעמדו ההלכתי של החילוני, בית הכנסת, עדות ונאמנות, סיוע לדבר עבירה, שבת, צניעות והיחיד והציבור), כשבכל אחד מהם נידונים מספר סוגיות. בסוף כל דיון מובא סיכום בהיר ותמציתי של השיטות השונות לצד הדרכות מעשיות.

כאמור, הספר הוא קודם כל חיבור הלכתי הסוקר את הדעות והשיטות השונות בספרות ההלכה והשו"ת, אולם קיים בו צד נוסף- חברתי, הנותן ביטוי למורכבות היחסים שבין המגזרים במדינת ישראל בהיותה מוגדרת מדינה יהודית מחד, אך התרבות השלטת בה היא חילונית מאידך. אולם מעבר לממד הציבורי, מורכבות זו מזמנת התמודדות עם קונפליקטים על בסיס פרטי שכן לכולנו מכרים שאינם שומרי תורה ומצוות. מדובר בחברים, קרובי משפחה, עמיתים לעבודה, שכנים, חברים ליחידה בצבא והרצון הוא לשמר מעגלים אלה של חברות מבלי לפגוע ברגשות או להעליב. הקונפליקטים אולי נוצרים על בסיס הלכתי, אולם ההתמודדות מתרחבת גם למישור היחסים שבין אדם לחברו, ביכולת לתת ביטוי לרגש וגם בצורך להתחשב באחר.

מבחינה זו, ראוי לדעתי שהספר "לרעך כמוך" ימצא בביתו של כל מי שמרגיש כי "בתוך עמו" הוא חי. אני אעז ואומר כי למרות (ואולי דווקא משום) שלדעתי כל אחד פותר בדרכו הוא את הקונפליקטים שבין העולם הדתי והחילוני, הרי שחשובה מאין כמוה ההכוונה ההלכתית והרעיונית. חשיבות זו נובעת מהכלים וזוויות הסתכלות שההלכה מספקת בתחום השייך ליחסי אנוש, ושבו לעיתים לרגש יש דריסת רגל רחבה מידי.

 

Tell Your Friends About 'רעך כמוך'

Customers who purchased the book "רעך כמוך", were also interested in the following:

מאמר מרדכי שבת ג

מאמר מרדכי שבת ג

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout