Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום

   Publisher: קורן

קדושת אביב, הרב אהרן ליכטנשטיין, כריכה קשה, עברית.

מהי מהות הקדושה? מהו ההבדל בין קדושת השבת לקדושת יום טוב וקדושת יום הכיפורים; בין ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים? כיצד הקדושה נוצרת וכיצד היא נעקרת? האם כל הקדושות הן רמות שונות של אותו הדבר, או שיש ביניהן הבדלים מהותיים?

"קדושת אביב" הוא מפעל חלוצי ביצירה התורנית בתחום הקדושה, ופסגת יצירתו הלמדנית של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. בתנופה אינטלקטואלית, מתוך חריפות אנליטית ובקיאות מוחלטת, דן הרב בספרו קדושת אביב באופן מקיף בתחומים ההלכתיים של קדושת הזמן וקדושת המקום, עומד על היסודות, מבהיר את המושגים ומנתח לעומק את המחלוקות. על יצירה זו עבד הרב במשך שנים, והיא הושלמה לאחר פטירתו מתוך ההקלטות של שיעוריו.

על מחבר הספר ״קדושת אביב״, הרב אהרון ליכטנשטיין

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל (תרצ"ג-תשע"ה, 1933‑2015) נולד בצרפת והתחנך בישיבת רבנו חיים ברלין ובישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. לאחר שהוסמך להוראה על ידי רבו המובהק, הרב יוסף דוב סולוביצ'יק, וכתב עבודת דוקטור בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד, שימש כר"מ וכראש הכולל בישיבה אוניברסיטה וכן כמרצה לספרות. מאז עלייתו ארצה בשנת תשל"א (1971), עמד הרב ליכטנשטיין בראש ישיבת ההסדר "הר עציון" באלון שבות. במשך כיובל שנים העמיד אלפי תלמידים, בארץ ובחו"ל. בשנת תשע"ג זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית ובשנת תשע"ד זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. הרב ליכטנשטיין שימש וממשיך לשמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו כעובד ה', גדלותו בתורה, השקפת עולמו הרחבה והעמוקה, ענוותנותו ואהבתו לבריות.

Tell Your Friends About 'קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום'

קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום

קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום

Add To Cart Price: 88 ₪

Customers who purchased the book "קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום", were also interested in the following:

New
ופקדת נווך

ופקדת נווך

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout