Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

נתיבות המשפט

   Publisher: יפה נוף

ספר נתיבות המשפט, הרב יעקב לורברבוים מליסא,הוצאת יפה נוף, 2 כרכים, כריכה קשה. נתיבות משפט על שולחן ערוך חושן משפט והשגות הספר קצות החושן של רבי אריה לייב הלר.

אודות הספר נתיבות המשפט

ספר נתיבות המשפט הוא ספר הלכתי על חלק "חושן משפט" בשלחן ערוך, מאת רבי יעקב לוברבוים מליסא.

הספר נחלק לשני חלקים - "משפט הכהנים" - חידושים, ו"משפט האורים"- ביאורים. הספר דומה לספרו של רבי אריה לייב הכהן הלר - "קצות החושן". בספרו חולק ה"נתיבות" פעמים רבות על דברי הקצות. לאחר זמן, חיבר ה"קצות" קונטרס עם תשובות להשגותיו של ה"נתיבות", וקראו "משובב נתיבות". למרות המחלוקות, היו ה"קצות" וה"נתיבות" חברים וידידים טובים ואף נפגשו זה עם זה.

רבי יעקב מליסא חיבר ספרים נוספים - "תורת גיטין", "בית יעקב", "חוות דעת" - על חלק "אבן העזר", "מגילת סתרים" - על מגילת אסתר.

אודות מחבר הספר נתיבות המשפט

רבי יעקב בן יעקב משה לורברבוים מליסא נודע גם בכנוי: הגאון מליסא או הרב מליסא או הנתיבות על שם ספרו "נתיבות המשפט" על טור חושן משפט שבשולחן ערוך (ה'תק"ל1770[1] - כ"ה באייר ה'תקצ"ב,25 במאי 1832). רב אורתודוקסיפוסק הלכה, ורבהּ של העיר ליסה  שבפולין. בין הבולטים בין האחרונים, וספריו נלמדים הן במסגרת לימוד עיוני ישיבתי והן במסגרת לימודי הלכה.

צאצא למשפחת רבנים מיוחסת, ונינו של רבי צבי הירש אשכנזי מחבר הספר "חכם צבי". אביו, ר' יעקב משה לוברבוים נפטר בטרם נולד, והוא גדל בבית רבי יוסף תאומים אב בית דין בורשטיין. בהמשך למד אצל רבי משולם איגרא מטיסמניץ.

בתחילה כיהן כרב במנוסטריץ', ובשנת 1791 התמנה לרב בקאלוש שבמזרח גליציה, בה כתב רבים מספריו. היה אב בית הדין של קאלוש ובשנת 1809 התמנה לרבה של ליסא. בתקופת כהונתו גדלה הישיבה בעיר  במאות תלמידים.

בשנת 1828 התקבל לרב בסטרי שבגליציה, שם נפטר בכ"ה באייר תקצ"ב (25 במאי 1832).

רבי יעקב נודע במלחמתו חסרת הפשרות נגד היהדות הרפורמית. במלחמתו שיתף פעולה עם רבי עקיבא איגר מפוזנא, ורבי משה סופר ה"חת"ם סופר" מפרשבורג, עמם היה בקשרים חמים. תלמידיו המפורסמים היו רבי צבי קלישר ורבי אליהו גוטמכר - שניהם ממבשרי הציונות.

Tell Your Friends About 'נתיבות המשפט'

נתיבות המשפט
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר נתיבות המשפט תמונה שניה- הספר נתיבות המשפט

נתיבות המשפט

Add To Cart Price: 159 ₪

Customers who purchased the book "נתיבות המשפט", were also interested in the following:

מילה שלמה

מילה שלמה

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout