Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מאמר מרדכי שבת ג

   Publisher: דרכי הוראה לרבנים

מאמר מרדכי שבת ג'

הספר מאמר מרדכי שבת ג' מאת הרב מרדכי אליהו זצ"ל - פסקי הלכה לבני ספרד ואשכנז, הלכות שבת ע"פ השו"ע למרן ר' יוסף קארו, הרמ"א והאר"י כפי שהובאו ב"בן איש חי", כף החיים, משנה ברורה ועוד, ע"פ פסקי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א, בצורה קצרה בהירה ותמציתית 0 כדרכו בקודש של הרב. 

 אודות הרב מרדכי אליהו 

הרב מרדכי צמח אליהו היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל בין השנים תשמ"ג- תשנ"ג, ונשיא כולל דיינות "דרכי הוראה לרבנים".

הרב למד בצעירותו בישיבת פורת יוסף, אשר בראשה עמד אז הרב עזרא עטיה. במהשך, לימד בתלמוד תורה "מגן דוד" ברחוב דוד ילין כשעתיים בכל יום, במשך מספר שנים. נשא לאשה את צביה חנה, בתו של רבי נסים עזראן, מייסד ישיבת "בית שמואל". למד בבית המדרש לדיינים של הראשון לציון הרב יצחק נסים, וכבר בגיל 28 הוסמך לכהן כדיין, והיה לדיין הצעיר ביותר בישראל. לאחר זמן קצר החל לשמש כדיין בבית הדין בבאר שבע.

בגיל שלושים וחמש נקרא לכהן בבית הדין בירושלים, ולאחר מספר שנים התמנה לכהן כחבר בית הדין הגדול בירושלים.

חוץ מלימודיו בהלכה ובתורת הנגלה, למד והיה בקיא גדול בתורת הקבלה, עד שנעשה לאחד מגדולי המקובלים בדורנו, ונהג לקבל קהל לברכות, עצות וכד'.

בכ"ה בסיוון תש"ע, נפטר, במהלך אשפוז בבית החולים. ראש לשכתו, הרב שמואל זעפרני, מתאר את רגעיו האחרונים: "דקה לפני שהשיב את נשמתו, הוא פקח את עיניו הטהורות שהיו סגורות זמן רב, ומלמל מספר מילים. התחושה בחדר היתה שהוא מדבר עם השכינה".

הספר מאמר מרדכי חלק ג הינו החלק השלישי מתוך 3 כרכים של סדרת השבת  - לקט הלכות מפסקי הרב מרדכי מצטרף לחיבוריו וספריו הרבים בנושאים שונים ומגוונים. ספרי הלכה, שות ומחשבה ובניהם: אמרי מרדכי – מאמרי הלכה וחידודים על שולחן ערוך אורח חיים. דרכי הלכה, דרכי טהרה, סדרת דברי מרדכי ועוד..

 

 

 

 

 

 

Tell Your Friends About 'מאמר מרדכי שבת ג'

מאמר מרדכי שבת ג
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מאמר מרדכי שבת ג

מאמר מרדכי שבת ג

Add To Cart Price: 50 ₪

Customers who purchased the book "מאמר מרדכי שבת ג", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout