Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה

   Publisher: קורן

יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה, הרב שלמה ריסקין, כריכה קשה, עברית.

במחקר חלוצי זה הרב שלמה ריסקין קובע שאף שבשבע מאות השנים האחרונות נטו פוסקי ההלכה שלא להתיר לאישה לפתוח בהליכי גירושין, הרי שבהלכה הקדומה יותר אפשרות כזאת הייתה קיימת. הספר ״יד לאשה״ מתווה פתרון הלכתי אפשרי לבעיה הכאובה של מסורבות  הגט, ההופכת נשים לשבויות בידי בעליהן ומונעת מהן להמשיך את חייהן. 

על מחבר הספר ״יד לאישה״, הרב שלמה ריסקין

הרב שלמה ריסקין הוא רב המועצה המקומית אפרת ומייסד מוסדות אור תורה סטון. מרבני האורתודוקסיה המודרנית שבציונות הדתית.

Tell Your Friends About 'יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה'

יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה
Click on image to enlarge

יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה

Add To Cart Price: 88 ₪

Customers who purchased the book "יד לאישה: פתרון הלכתי לבעיית העגונה", were also interested in the following:

תורת הבית לרשב"א

תורת הבית לרשב"א

Add To Cart Price: 79 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout