Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר

   Publisher: מיר

 

חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר

על אורח חיים

גודל 25X17 ס"מ

 

חיי אדם הוא ספר הלכה שנכתב בסוף המאה ה-18 או בתחילת המאה ה-19 בידי רבי אברהם דנציג.

בספר קיצור ההלכות הנהגות ביום-יום ובשבתות וחגים. הספר כולל הסברים רעיוניים ולא רק הלכות. רבי אברהם קיבל את הסכמתו של רבי חיים מוולוז'ין על חיבור ספריו, אף שהלה התנגד להדפסת ספרי קיצורי הלכות, בתנאי שהמחבר יוסיף את ההפניה לסימנים המקבילים בספר לשולחן ערוך על מנת לאפשר ללומדים לעיין בהלכות בהרחבה.

הספר עצמו בנוי בחלוקה לפרקים (הנקראים "כללים"). 69 פרקים בהלכות על סדר היום ועוד 155 פרקים בהלכות שבת וחגים. הספר נחשב לאחד הספרים היסודיים באחרונים ואף מוזכר פעמים רבות בספר משנה ברורה של רבי ישראל מאיר הכהן, "החפץ חיים".

במהדורה זו נוספו בהערות פסקי המשנה ברורה - הוספות ומחלוקות שיש בדברי המשנה ברורה על החיי אדם 

Tell Your Friends About 'חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר'

חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר תמונה שניה- הספר חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר

חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "חיי אדם - מנוקד - הוצאת מיר", were also interested in the following:

New
מאמר מרדכי שבת ד'

מאמר מרדכי שבת ד'

Add To Cart Price: 45 ₪
מאמר מרדכי שבת ב

מאמר מרדכי שבת ב

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout