Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות

ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות

הרב יצחק יוסף לפי פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 

אודות סדרת הספרים  - ילקוט יוסף 

ילקוט יוסף הוא חיבור הלכתי מעשי נפוץ הכולל כ-40 כרכים על סדר השולחן ערוך מאת הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף. סדרת הספרים מקיפה את כל חלק אורח חיים שבשולחן ערוך, ובנוסף גם משאר החלקים - יורה דעה אבן העזר וחושן משפט. בכל עמוד מובאת הלכה המנוסחת באופן פסקני, ותחתיה המקורות לפסיקה ודיונים מרחיבים.

ילקוט יוסף נחשב כספר יסוד בקרב חלקים גדולים של היהדות הספרדית בארץ ובעולם. על חיבור זה זכה הרב יוסף ב-1988 ב"פרס הרב טולדאנו" של המועצה הדתית תל אביב ובפרס "מוסד הרב קוק".

סדרת הספרים ילקוט יוסף החלה כסיכום פסקיו של הרב עובדיה יוסף בחיבורי השו"ת שלו יחווה דעתיביע אומר ועוד, מאוחר יותר החל הרב יצחק יוסף בפסיקת הלכה עצמאית על פי שיטת אביו וחילק את החיבור ההלכתי לארבעת חלקי השולחן ערוך באופן שחיבורו יוסיף עליו. ברוב חלקי הספר מובאת ההלכה בקצרה למעלה, ולמטה מובאים המקורות לפסיקת ההלכה באריכות .

Tell Your Friends About 'ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות'

ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות תמונה שניה- הספר ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות

ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "ילקוט יוסף - ספירת העומר ושבועות", were also interested in the following:

New
טהרת הבית - חדש

טהרת הבית - חדש

Add To Cart Price: 149 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout