Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

טהרת הבית - חדש

הספר טהרת הבית - החדש! - 3 כרכים.

הלכות טהרת המשפחה  - הרב עובדיה יוסף זצ"ל

כולל מקורות ההלכה ובירורי הדינים, הערות והארות בדברי סוקים ראונים ואחרונים בהלכה.

הספר טהרת הבית נותן אפשרות להעמיק בדינים החשובים של הלכות היסוד בטהרת המשפחה.

בספר טהרת הבית ניתן למצוא תיאור מפורט של הדעות השונות, כולל המחלוקות.

 

מבנה הספר טהרת הבית

לספר טהרת הבית ישנם 3 כרכים.

הכרך הראשון והכרך השני עוסקים בהלכות נידה ואליהם צורף ביאור "משמרת הטהרה" המביא דעות שונות לגבי ההלכות ובנוסף מקורות להלכה מהש"ס ועד לפוסקים.

הכרך השלישי של טהרת הבית עוסק בהלכות טבילה וחציצה. גם בכרך זה ניתן למצוא בירורי דינים ומקורות להלכה.

 

מחבר הספר טהרת הבית

הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה פוסק ומחבר חרדי ספרדי, כיהן כרב הראשי הספרדי הראשון לציון והיה למנהיגה הרוחני ולנשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס מאז הקמתה.

הרב עובדיה יוסף היה חתן פרס ישראל לספרות תורנית וכן קיבל את פרס הרב קוק לספרות תורנית. הרב עובדיה נחשב בעיני רבים כבכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה בפי תלמידיו"מרן" ו"פוסק הדור".

ספרו טהרת הבית, מנחה בהלכות נידה בתים רבים בישראל.

Tell Your Friends About 'טהרת הבית - חדש'

טהרת הבית - חדש
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר טהרת הבית - חדש תמונה שניה- הספר טהרת הבית - חדש

טהרת הבית - חדש

Add To Cart Price: 149 ₪

Customers who purchased the book "טהרת הבית - חדש", were also interested in the following:

New
לוית חן - הלכות שבת

לוית חן - הלכות שבת

Add To Cart Price: 40 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout