Rabbi Ovadia Yosef & Sons Books

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הרב עובדיה יוסף היה פוסק ומחבר ספרדי, כיהן כרב הראשי הספרדי('הראשון לציון') והיה למנהיגה הרוחני ולנשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס מאז הקמתה, חתן פרס ישראל לספרות תורנית לשנת תש"ל, ופרס הרב קוק לשנת תשי"ד. נחשב בעיני רבים כבכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה בפי תלמידיו "מרן" ו"פוסק הדור".

בין עשרות הספרים שכתב: שו"ת יביע אומר, סדרת חזון עובדיה על המועדים, לוית חן על המשנ"ב, שו"ת יחוה דעת, טהרת הבית על הלכות נידה ומקוואות, הליכות עולם על הבן איש חי, ענף עץ אבות על פרקי אבות ועוד...

בניו של הרב עובדיה זצוק"ל המשיכו את דרכו ומוציאים עשרות ספרים גם הם: ילקוט יוסף, הלכה ברורה, תורת המועדים, תורת הטהרה ועוד...

New
אגרת לבן תורה

אגרת לבן תורה

Add To Cart Price: 30 ₪
New
יביע אומר - חלק י"א

יביע אומר - חלק י"א

Add To Cart Price: 63 ₪
New
טהרת הבית - חדש

טהרת הבית - חדש

Add To Cart Price: 149 ₪
New
לוית חן - הלכות שבת

לוית חן - הלכות שבת

Add To Cart Price: 40 ₪
Back To Stock
ילקוט יוסף שבת כיס

ילקוט יוסף שבת כיס

Add To Cart Price: 29 ₪
ענף עץ אבות

ענף עץ אבות

Add To Cart Price: 35 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout