Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משנה תורה לרמב"ם קטן - זמנים ב"כ - חדש

   Publisher: הוצאת יד שבתי - פרנקל

 

משנה תורה לרמב"ם קטן -

זמנים ב"כ - חדש!!!

 

משנה תורה לרמב"ם גדול, 18x25 ס"מ,

מסודר ומוגה מחדש! מהדורה חדשה! עם תוספות

כולל ספר המפתח, בהוצאת יד שבתי - פרנקל, הוצאה חדשה ומהודרת ומוגהת בעל תוספות רבות, כולל המפתחות, המהדורה המבוקשת ביותר של היד החזקה לרמב"ם. כולל תיקונים בכל הספרים שנוצרו משיבושים במהלך ההיסטוריה, וכולל השמטות מפני הצנזורה.

כולל תוספות יחודיות:

  • ספר המפתח- מפתח מקיף של מאות ספרים העוסקים בפירוש וביאור הרמב"ם והפניות אליהם מכל הלכה ברמב"ם.
  • מקורות וציונים- המקורות של הרמב"ם מכל ספרות חז"ל והגאונים. נדפס בצד כל הלכה.
  • ילקוט שינויי נוסחאות- מביא את שינויי הנוסחות העיקריים ברמב"ם ונושאי כליו. נדפס על הדף.
  • ספר הליקוטים- ליקוטי פירושים על הרמב"ם.

 

אודות חשיבות ספר המפתח 

'ספר המפתח' נודע בקרב לומדי התורה בחשיבותו העצומה לעיון בדברי הרמב"ם. למי שלומד את הרמב"ם 'על סוגיות' ורוצבה לעיין בדעתו ובפירושיו בנושאים מסויימים, ולא רק להשיג בקיאות בסיסית ברמב"ם, חייב את ספר המפתח לצורך כך. ספר המפתח פשוט מפנה למקורות נוספים ובכך מבאר, מרחיב ומעמיק את הסוגיה. על כן משנה תורה לרמב"ם של הוצאת שבתאי פרנקל נחשבת למהדורה הנפוצה ביותר בין יושבי בית המדרש.

 

אודות משנה תורה לרמב"ם

משנה תורה הוא חיבור הלכתי שכתב הרמב"ם בהיותו בן שלושים ושתיים. חיבור זה הוא גולת הכותרת של כתביו של הרמב"ם, המקיפות בצורה מופתית ומסודרת את ההלכה בפרט, והתורה שבעל פה בכלל, בכל תולדות העם היהודי. משנה תורה הוא חיבור מצטיין בסדר קפדני שלא היה אופייני עד לתקופת כתיבתו, והרמב"ם יוצר בו קיטלוג חדשני של כל ההלכה. החיבור משנה תורה פסקני ואינו מותיר מקום לדיונים, וכן אין בו מקורות הלכתיים לפסקים המופיעים בו; עובדה זו הביאה כמה תלמידי חכמים לחבר חיבורים אודות מקורותיו המשוערים של הרמב"ם לפסקיו. בנוסף לחיבורים אלו, נכתבו סביב הספר משנה תורה חיבורים למדניים ומחקריים רבים, והוא אחד מספרי ההלכה הנחקרים ביותר, הן על ידי החכמים המסורתיים והן על ידי חוקרים מודרניים.

Tell Your Friends About 'משנה תורה לרמב"ם קטן - זמנים ב"כ - חדש'

משנה תורה לרמב"ם קטן - זמנים ב"כ - חדש
Click on image to enlarge

משנה תורה לרמב"ם קטן - זמנים ב"כ - חדש

Add To Cart Price: 160 ₪

Customers who purchased the book "משנה תורה לרמב"ם קטן - זמנים ב"כ - חדש", were also interested in the following:

יד לרמב"ם

יד לרמב"ם

Add To Cart Price: 69 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout