Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משנה ברורה איש מצליח

   Publisher: איש מצליח

משנה ברורה איש מצליח - עם פסקי חכמי ספרד. 6 כרכים.

 

אודות המשנה ברורה

ספר המשנה ברורה הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך, העוסק בהלכות יום יום. והוא בא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך, וכן המשנה ברורה בא להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות. הספר משנה ברורה כולל ששה חלקים וכתיבתו ארכה כשלושים שנה.

הספר משנה ברורה משמש כספר בסיסי בהלכה לכל עדות ישראל, ובעיקר ביהדות אשכנז. הספר נדפס לפי הוראת המחבר יחד עם החיבורים באר היטב ושערי תשובה בגוף הספר.

 

מבנה הספר משנה ברורה

  • חלקים א'-ב' - הלכות השכמת הבוקר, תפילין, ציצית, דיני תפילות היום, דיני בית הכנסת ודיני ברכות.
  • חלק ג' - הלכות שבת.
  • חלק ד' - הלכות עירובין וראש חודש.
  • חלק ה' - הלכות פסח ויום טוב.
  • חלק ו' - הלכות חול המועד, צומות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ופורים.

בתוך הספר משנה ברורה יש שלשה חלקים

  • משנה ברורה - עיקר הספר ובו תמצות דברי האחרונים וטעמי המצוות.
  • ביאור הלכה - הרחבה וביאורים בנקודות יותר ממוקדות בהלכה.
  • שער הציון - ציון מקורות ולעתים הערות נוספות בהלכה.

 

מהדורת איש מצליח של המשנה ברורה

סדרת 'משנה ברורה עם הערות איש מצליח', נערכה במשך כעשרים שנה. עד היום כאשר למדנו את ה"משנה ברורה", היה עלינו לבדוק בכל הלכה אם היא מתאימה גם לנו בני ספרד ההולכים לפי הוראות מרן. כעת יש לכך מענה מיידי, קל ומהיר והוא 'משנה ברורה איש מצליח'! פסקי רבותינו הספרדים מובאים בשולי המשנה ברורה ומשלימים את החיבור לבירור ההלכה למעשה לבני ספרד.

Tell Your Friends About 'משנה ברורה איש מצליח'

Customers who purchased the book "משנה ברורה איש מצליח", were also interested in the following:

משנה ברורה דרשו

משנה ברורה דרשו

Add To Cart Price: 379 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout