Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שמיטה

   Publisher: קורן

הספר שמיטה - הלכה ממקורה, מן המקורות ועד להלכה למעשה מאת הרב יוסף צבי רימון, הוא הספר הנמכר ביותר לקראת שנת השמיטה תשע"ה הבעל"ט. הספר יוצא במהדורה שלישית, לאחר שהתחיל כשיעורים שנימסרו לפני שני שמיטות, והפך לספר מסודר בשמיטה הקודמת- יוצא כעת בתוספת תרשימים, מראי מקורות, תמונות, ועוד.

הספר מסכם את כל הדינים הקשורים בשמיטה, ומאפשר לימוד מהיר נוח ופרקטי ועם זאת מעמיק ורציני, לקראת שמיטה הקרב ובאה. בהקדמתו לספר מבאר הרב צבי רימון שהגר"א הגדיר את החיסרון שבספרי קיצורים בכך שהם לא מחדירים את ההלכה ללב הלומד, ויש קושי לגזור מהם דינים מדויקים כשיש שינויים קטנים במציאות. המחבר מנסה בכתיבתו המיוחדת- הלכה ממקורה, להתגבר על חסרונות אלו ולהציג בספר 'שמיטה הלכה ממקורה' את המקורות וטעמי הדינים ועם זאת להקיף חומר גדול ומוגש בצורה נוחה וזורמת.

הכל בליווי תמונות הממחישות את ההגדרות החקלאיות-הלכתיות לדורנו ה'עירוני', על מנת להבין באמת את ההגדרה של שלב ה'חנטה' למשל- שלפיו נקבע אם הפרי נחשב יבול שישית ולא חלה עליו קדושת שביעית או יבול שביעית וכל דיני השמיטה רלוונטים.

כמו כן נוספו לספר תרשימים, המסכמים את הפרק בצורה נוחה לשינון ולתפיסת התמונה הכוללת.

בכך הופך הספר שמיטה הלכה ממקורה לספר מעשי מאוד- המכין את הלומד בצורה המיטבית לשמיטה, הן מבחינת הדינים, והן מבחינת החיבור למצווה והשייכות אליה. 

 

הרב יוסף צבי רימון - מחבר הספר ההלכה ממקורה - שמיטה

הרב יוסף צבי רימון, מוכר גם בכינויו הרב י"צ (תשכ"ח,1968) הוא רב שכונת אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון ומחברם של ספרי הלכה רבים.

למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר ובישיבת הר עציון. שירת ב"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן, השלים תואר B.ED במכללת הרצוג. בעת לימודיו בישיבה שימש הרב רימון בתפקידים שונים, בהם גבאי הישיבה ועורך "דף קשר" ועלון שבות, כתבי העת של הישיבה. החל משנת תשנ"ו משמש הרב רימון כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. בשנת תשס"א עמד בראש כולל ההלכה בישיבה.

כיום משמש הרב רימון כרב שכונה ביישוב אלון שבות, ומלמד במכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים ובמדרשת מגדל עוז. בנוסף הוא עומד בראשות "מרכז הלכה והוראה" אותו הקים. 

הקים את עמותת "תעסוקטיף", העוסקת בשיקום תעסוקתי של מפוני גוש קטיף. על פעילותו זו, זכה ב"אות הנשיא למתנדב" לשנת 2008. כן, זכה בפרס מוסקוביץ' לציונות לשנת 2014. 

נשוי ואב לשמונה בנות.

Tell Your Friends About 'שמיטה'

שמיטה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שמיטה

שמיטה

Add To Cart Price: 89 ₪

Customers who purchased the book "שמיטה", were also interested in the following:

הליכות השביעית

הליכות השביעית

Add To Cart Price: 59 ₪
מנחת שלמה שביעית

מנחת שלמה שביעית

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout