Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הליכות השביעית

   Publisher: עוז והדר

הספר הליכות השביעית מהדורת הלפרן- הלכות שנת השמיטה: שביתת הארץ, פירות שביעית, שמיטת כספים ופניני הלכה בצירוף מדרשי חז"ל ותמונות מאירות עיניים כיאה להוצאת עוז והדר.  כריכה קשה, 24.5x17.5 ס"מ. המדריך השלם להלכות והליכות שנת השמיטה לכל בית יהודי.

 

קצת על עוז והדר- המוציאים את הספר הליכות השביעית

הוצאת הספרים עוז והדר שינתה את פני לימוד התורה בדורנו ולדורות הבאים. הרה"ג רבי יהושע לייפר שליט"א דיין ומו"ץ במאנסי הוא בעל החזון, שקרם עור וגידים לפני כעשרים שנה. חזונו היה ליצור מרכבת תורה משוכללת ממיטב הטכנולוגיה והאמצעים הקיימים בדורנו, ולרתום לה צוות אדיר של מיטב תלמידי החכמים בדורנו. מכונה זו עמלה על הגהת וזיקוק כל נוסח התלמוד והמפרשים של ש"ס וילנא, בדיוק והעמקה שיטתיים כפי שהתורה מעולם לא ידעה. כתבי-יד קמאיים ודפוסים ראשונים (המגיעים ממחוזות רחוקים רבים הרבה מעבר לתחנה האחרונה של התלמוד– וילנא) עזרו לאתר רבבות טעויות, ומופיעים במהדורת הוצאת 'עוז והדר' רבבות הגהות וציונים המעטרים את התלמוד ומפרשיו. הספר הליכות השביעית הוא עוד אחד מאותם ספרים המוכיחים כמה מיוחדת ויסודית עבודתה של הוצאה זו.

Tell Your Friends About 'הליכות השביעית'

הליכות השביעית
Click on image to enlarge

הליכות השביעית

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "הליכות השביעית", were also interested in the following:

יודעי צדק

יודעי צדק

Add To Cart Price: 59 ₪
שמיטה

שמיטה

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout