Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ואכלת ושבעת

ואכלתי ושבע   - מדריך המעשי מבואר והמקיפים להלכות כשרות

ספר ואכלתי ושבעה מנסה להציג לקורא את לכות כשרות מזון בדרך ידידותית המובנת גם לאדם שאינו בקי ברזי שולחן ערוך וספרות הפוסק.

שאלות שונות, המתעורר בכל מטבח ושאלות שונות המעסיק את האדם בצאתו מהבית - בארץ ובחו"ל, מובא כאן עם פתרונן.

כספר הדרכה אין הוא מביא רק את ההלכות יבשות - מה מותר ומה אסורים, אלא גם את ההדרכה כיצד להשיג אוכל כשר, וכיצד להכשיר את המטבח וכליו.

שפע של לכות מעשיות מכל תחומי הכשרות, החל ממיני אוכלי כשרים ואסורים וכלה באכילת ההכשרה והנכונה בשבת ובפסח.

הכותב: רב אלישיב קנוהל - מחבר ספר איש ואישה שהפך ל"רב מכר ", ורב שמואל אריאל שסייע רב בהכנה גם הספר" איש ואישה ", ובספר זה ואכל ושבעה הפך לשותף מלא בכתיבה ובעריכה.

Tell Your Friends About 'ואכלת ושבעת'

ואכלת ושבעת
Click on image to enlarge

ואכלת ושבעת

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "ואכלת ושבעת", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout