Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שו"ת רב פעלים - 5 כרכים

רב פעלים הוא ספר השו"ת הגדול של רבי יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי. בספר זה הוא משיב לשואליו מארצות שונות ורבות כסינגפור, הודו, ארץ ישראל ואף וילנה. הספר בנוי על מתכונת השולחן ערוך והוא מחולק לשני כרכים. ישנם ארבעה חלקים. עד לשנת 1994 נדפס רק בכתב רש"י, אך לאחר מכן יצאה מהדורה חדשה על ידי הוצאת שיח ישראל.

בסוף כל כרך נכתב קונטרס "סוד ישרים", ובו שאלות בתורת הסוד (בחלקו האחרון של הספר לא נכתב קונטרס "סוד ישרים", אולם המו"ל שהיה תלמידו של רבי יוסף חיים, רבי בן ציון חזן קיבץ שאלות שונות של רבינו, שנדפסו בסוף הכרך, וקראם גם כן "סוד ישרים"). חכם אפרים הכהן, מגדולי מקובלי בבל בדור האחרון, העיד כי כאשר היה רבי יוסף חיים כותב תשובה, היה פותח מאות ספרים ומעמיק בהלכה, אמנם בתשובה לא הביא מקורות רבים, כדי לא להלאות את המעיין, ומפני סיבות נוספות.

כרבים מספריו של רבי יוסף חיים, גם שמו של ספר זה לקוח מפסוק בספר שמואל, המתאר את בניהו בן יהוידע. הסיבה לכך היא שרבי יוסף חיים ביקר בקברו של בניהו בן יהוידע הנמצא בעליה ליישוב ביריה, והרגיש שם הארה מיוחדת. הוא הבין שנשמתו קשורה לנשמת בניהו בן יהוידע והחליט לקרוא לספריו על שמו.

חשיבות ספר רב פעלים במסורת פסיקת הלכה הספרדית עוררה את הרב עובדיה יוסף להקדיש קובץ ענק ומפורט של הערות והארות עליו, שמילא כמעט מאה עמודים. (יביע אומר חלק י' או"ח ס' נ"ה)

Tell Your Friends About 'שו"ת רב פעלים - 5 כרכים'

שו"ת רב פעלים - 5 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שו"ת רב פעלים - 5 כרכים תמונה שניה- הספר שו"ת רב פעלים - 5 כרכים

שו"ת רב פעלים - 5 כרכים

Add To Cart Price: 198 ₪

Customers who purchased the book "שו"ת רב פעלים - 5 כרכים", were also interested in the following:

New
שות הריח הטוב

שות הריח הטוב

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout