Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סידור הרמח"ל לימות החול - קטן

   Publisher: מכון הרמח"ל

Attention! Large quantities order will receive a fair discount. For additional details - 03-5531443 or at the Contacts Page
You can dedicate the book with stamps and stickers - Click Here

סידור הרמח"ל לימות החול, מכון הרמח"ל, פורמט קטן, כריכה מהודרת pu - דמוי עור, מידות: 12.5X17.5 ס"מ. סידור בנוסח הרמח"ל הכולל תפילות חול וראש חודש וכן סוד הייחוד.

אודות סידור הרמח"ל לימות החול

סידור התפילה לימות החול על פי קיצור הכוונות לרמח"ל ותלמידיו ובנוסף לו הכוונות הפנימיות של התפילה ע"פ ארימת ידי בצלותין.
מצורף פירוש עצום באספקלריה המאירה על קטעים רבים מהתפילה מלוקט  מכל כתבי הרמח"ל.

לסידור הרמח"ל נוספו- מבואות על כל קטע מקטעי התפילה, אספקלריא המאירה, מבוא על התפילה, עומק תפילה - כולל סוד הייחוד, הכוונה הכללית ועוד.

קיים גם סידור הרמח"ל לשבת.

אודות הרמח"ל

רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל (ה'תס"ז, 1707 – כ"ו באייר ה'תק"ו, 16 במאי 1746) היה רב, מקובל, סופר, חוקר רטוריקה ומשורר איטלקי במאה השמונה עשרה.

נולד בפדובה שבאיטליה בשנת ה'תס"ז, לרבי יעקב לוצאטו שהיה סוחר ותלמיד חכם, ולדיאמנטה. חינוכו כלל לימודי קודש לצד לימודים כלליים כמדעים, לטינית,איטלקית, צרפתית ויוונית באוניברסיטת פדובה. מגיל צעיר היה רבו רבי ישעיהו באסאן, שחיבב אותו מאוד, ולימד אותו בעיקר תלמוד ופוסקים.

בשנת ה'תפ"ב (1722), כשרמח"ל היה בן חמש-עשרה, עזב רבו רבי ישעיהו באסאן את פדובה ועבר לריג'יו על מנת לכהן שם ברבנות במקום חמיו רבי בנימין הכהן ויטאלי שהזקין וחדל מלכהן. עם עזיבתו של הרב באסאן את פדובה עבר רמח"ל ללמוד לבדו בביתו, והצטרף לחבורת צעירים בשם "מבקשי ה'" שעסקה בלימוד קבלה בצוותא. רמח"ל התפרסם בכישרונותיו המיוחדים, ונאמר עליו כי בגיל ארבע עשרה ידע בעל-פה את כל הש"ס ואת כל כתבי האר"י וספר הזוהר.

במשך אותו זמן עסק גם בספרות כללית. בגיל שבע עשרה הוציא את חיבורו הראשון "לשון למודים", העוסק בעקרונות הכתיבה וההרצאה, ואת המחזה "מעשה שמשון". בגיל עשרים חיבר את המחזה "מגדל עוז" לכבוד חתונת בן רבו. לכבוד חנוכת ארון קודש חדש בבית הכנסת הגדול בפדובה חיבר רמח"ל שיר מיוחד בשם "חנוכת הארון" (ארון קודש זה נמצא כיום בבית הכנסת בהיכל שלמה בירושלים). הוא חיבר גם מאה-וחמישים מזמורים דוגמת מזמורי ספר תהלים (מאוחר יותר יאמרו מתנגדיו כי טען שמזמורים אלו יאמרו בימות המשיח במקום מזמורי ספר תהלים).

בשנת ה'תפ"ו (1726) הוסמך רמח"ל לרבנות בצוותא עם ידידו המבוגר ממנו רבי משה דוד ואלי. הוא הועמד בראש חבורת "מבקשי ה'", והם קבעו לעצמם תקנות מיוחדות רבות לסדר הלימוד בבית מדרשם. 

סידור הרמח"ל מצטרף לספריו הרבים של הרמח"ל ובניהם: מסילת ישריםדרך ה'דעת תבונות ועוד...

Tell Your Friends About 'סידור הרמח"ל לימות החול - קטן'

Back To Stock
סידור הרמח"ל לימות החול - קטן
Click on image to enlarge

סידור הרמח"ל לימות החול - קטן

Add To Cart Price: 89 ₪

Customers who purchased the book "סידור הרמח"ל לימות החול - קטן", were also interested in the following:

הטבעות והקדשות

הטבעות והקדשות

Add To Cart Price: 15 ₪
סדר מלווה מלכה

סדר מלווה מלכה

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout