סידור ליום העצמאות ויום ירושלים

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סידור ליום העצמאות ויליום ירושלים יכול להיות לעזר גדול בתפילות החג, הן יום העצמאות והן יום ירושלים, מבלי צורך לדפדף ולחפש בסידור הרגיל את התוספות הנאמרות באותו יום, ספירות העומר המתאימות, ההפטרות וכד'... וכמו כן מוסיף עוד נופח אצל בעל הסידור להיחשף לקדושת היום ע"י ההכנות הנצרכות לכל חג, שחלק מהן כמובן הוא המחזור של החג המתאים..

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout