Jewish Prayer Book

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

undefinedסידור תפילה הוא ספר המרכז בתוכו את התפילות שמתפלל יהודי בימי החול וביום השבת, ואת החשובות שבתפילות החגים. בסידורים רבים ניתן למצוא גם דינים וברכות שונות ואת קריאות התורה לימים שני וחמישי. הסידור מלווה את היהודי מלידתו (ברית מילה) ועד מותו (הלוויה). המחזור הוא בעצם סידור לחג, ומכיל את התפילות המיוחדות לחג. בד"כ את המחזורים קונים בסט של חמישה ספרים (ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח ושבועות).

 

נוסח הסידור

נוסחי הסידור המרכזיים שקיימים הם שלושה- סידור בנוסח אשכנז, סידור בנוסח ספרד, סידור בנוסח ועדות המזרח. ישנם גם סידורים בנוסחים ספציפיים יותר, לדוג' סידור בנוסח מרוקו, אבל רוב מוחלט של המתפללים ידע להסתר עם אחד מהשלושה הנ"ל. בכל אופן ריכזנו עבורכם בעמוד זה ובעמודים שתחתיו את כל הסידורים והמחזורים מחולקים לפי נוסחיהם, במחירים נוחים, עם אפשרויות הטבעה והקדשה, הנחה לכמויות, ועוד...

סידור לילדים

הסידור הוא הספר הראשון שכל יהודי דתי לומד לקרוא בו. מסיבה זו, כאשר הילדים הרכים מקבלים את הסידור, נהוג לערוך מסיבה גדולה וחגיגית, על מנת להדגיש בפני הילדים הרכים את חשיבות המעמד וחשיבות הסידור. עם זאת, כך כתב הרב שלמה וולבה על הסידור: "הספר העמוק והקשה ביותר מכל הספרים בתורה שבעל-פה שהנחילונו חז"ל". בעקבות כך יצאו מספר סידורים לילדים שמנסים לגשר על הפער הזה ולהביא את התוכן העצום של התפילה לילדי ישאאל הרכים. סידור לילדים כמו כל פעולה חינוכית- יש לבחור בהתאם לילד.

Back To Stock
ואני תפילה

ואני תפילה

Add To Cart Price: 65 ₪
סידור הרמח"ל לשבת

סידור הרמח"ל לשבת

Add To Cart Price: 99 ₪
בית תפילה

בית תפילה

Add To Cart Price: 49 ₪
תהילים - כוונת הלב

תהילים - כוונת הלב

Add To Cart Price: 22 ₪
הסידור לתלמיד

הסידור לתלמיד

Add To Cart Price: 28 ₪
הסידור לתלמידה

הסידור לתלמידה

Add To Cart Price: 28 ₪
ברית יצחק

ברית יצחק

Add To Cart Price: 79 ₪
ברית עולם

ברית עולם

Add To Cart Price: 15 ₪
Back To Stock
סידור קול אליהו

סידור קול אליהו

Add To Cart Price: 27 ₪
New
סידור עוד יוסף חי

סידור עוד יוסף חי

Add To Cart Price: 25 ₪
New
סידור הרב קוק

סידור הרב קוק

Add To Cart Price: 139 ₪
New
סידור קורן עור

סידור קורן עור

Add To Cart Price: 79 ₪
קריאי מועד השלם

קריאי מועד השלם

Add To Cart Price: 39 ₪
ספר תהילים

ספר תהילים

Add To Cart Price: 17 ₪
זמירות מתוק מדבש

זמירות מתוק מדבש

Add To Cart Price: 59 ₪
המחזור המפורש

המחזור המפורש

Add To Cart Price: 469 ₪
ברכון מסורת הרב

ברכון מסורת הרב

Add To Cart Price: 49 ₪
סידור תפילת אליהו

סידור תפילת אליהו

Add To Cart Price: 79 ₪
סידור קורן ע"מ קטן

סידור קורן ע"מ קטן

Add To Cart Price: 50 ₪
תפילת האשה

תפילת האשה

Add To Cart Price: 79 ₪
לעילוי נשמה

לעילוי נשמה

Add To Cart Price: 45 ₪
סידור קול יעקב

סידור קול יעקב

Add To Cart Price: 27 ₪
סדר מלווה מלכה

סדר מלווה מלכה

Add To Cart Price: 45 ₪
יזכור

יזכור

Add To Cart Price: 6 ₪
קול ששון

קול ששון

Add To Cart Price: 39 ₪
הטבעות והקדשות

הטבעות והקדשות

Add To Cart Price: 15 ₪
תפילת חנה

תפילת חנה

Add To Cart Price: 23 ₪
נפש שמשון - תהילים

נפש שמשון - תהילים

Add To Cart Price: 42 ₪
תהילים זהב

תהילים זהב

Add To Cart Price: 15 ₪
תהילים אור חדש

תהילים אור חדש

Add To Cart Price: 25 ₪
סידור כוונת הלב

סידור כוונת הלב

Add To Cart Price: 20 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout