Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא

   Publisher: קורן

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא

המרחק מהשפה הארמית וההרגלים שהביא עמו העידן הדיגיטלי מעיבים על חוויית לימוד הגמרא. בגלל המאמץ הרב המושם על הבנת השפה, נותרים לעיתים רק מעט זמן ומרץ בבית המדרש להעריך ולהינות מהלימוד עצמו. 
מהדורת תלמוד בבלי מנוקד מסדרת 'קורן ספרי יסוד' מסייעת בידי הלומדים להתרגל לשפה התלמודית. הניקוד והפיסוק מקנים את הכלים לצלוח את חבלי הלימוד הראשונים ולצלול בים התלמוד. המהדורה גם הודרה בתוספתא מפוסקת ונקייה משיבושים.

ניתן להשיג בסדרת תלמוד בבלי מנוקד קורן את

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא מציעא

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא

תלמוד בבלי מנוקד קורן סנהדרין

תלמוד בבלי מנוקד קורן קידושין

Tell Your Friends About 'תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא'

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא
Click on image to enlarge

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא

Add To Cart Price: 76 ₪

Customers who purchased the book "תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout