Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תלמוד שטיינזלץ קטן

   Publisher: קורן

תלמוד שטיינזלץ המהדורה הקטנה - 29 כרכים של תלמוד שטיינזלץ השלם במהדורה קטנה.

24.5x17.5 ס"מ

 

תלמוד שטיינזלץ מבואר

התלמוד הבבלי נפתח ללימוד בפני אלה אשר מחסום השפה התלמודית הרחיקם. מהדורה זו של תלמוד שטיינזלץ מנוקדת ומפוסקת במלואה. הפירוש של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) מבאר כל פרט שבתלמוד, החל מהסברים למילים ולתוכן וכלה בפירוט המשא ומתן התלמודי, בליווי תרשימים. בנוסף על כך, בתלמוד שטיינזלץ ישנם מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה לכל מסכת וכן דברי הסבר כלליים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. במהדורה זו של תלמוד שטיינזלץ קיים גם בירור מושגי יסוד וביאור דרכי המחשבה התלמודית.

 

מחבר תלמוד שטיינזלץ- הרב עדין שטיינזלץ

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

 

בשבח תלמוד שטיינזלץ

״הפירושים של הרה״ג הנ״ל, שכולל פירוש חדש על הגמרא עצמו וגם פירוש שיש בו סיכום להלכה מהנידונים שבגמרא, נוסף לעוד כמה חלקים, הם באמת עבודה גדולה, שיכולים להיות לתועלת לא רק לאלו שכבר מורגלים בלימוד הגמרא ורוצים להעמיק יותר, אלא גם לאלו שמתחילים ללמוד, להדריכם בדרכי התורה איך להבין ולהעמיק בים התלמוד״.

הרב משה פיינשטיין ז"ל

Tell Your Friends About 'תלמוד שטיינזלץ קטן'

Back To Stock
תלמוד שטיינזלץ קטן
Click on image to enlarge

תלמוד שטיינזלץ קטן

Add To Cart Price: 1832 ₪

Customers who purchased the book "תלמוד שטיינזלץ קטן", were also interested in the following:

New
koren Talmud Bavli- zvahim

koren Talmud Bavli- zvahim

Add To Cart Price: 149 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout