Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - סט גדול

   Publisher: קורן ירושלים

38 כרכים מהודרים, המשלבים את דף הוילנא לצד ביאורו הבהיר של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). עברית-ארמית, כריכה קשה, 31x23.5 ס"מ.

תלמוד בבלי השלם והמבואר - דף וילנא לצד ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

בתלמוד קורן, מובאים בהדגשה "הדיבור המתחיל" של רש"י והתוספות. כל חילופי הגרסאות סודרו מחדש בהשלמת הצנזורה ומובאים בו הגהות הב"ח, הגהות הגר"א, מראה יחזקאל, מעשה ר"ב, וכמובן - גיליון הש"ס לרבי עקיבא איגר. 

ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), מתרגם את השפה הארמית ומבאר את התוכן, הסוגיה, והמשא ומתן התלמודי.

תלמוד קורן מלווה בתרשימים, והוא כולל מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה למסכת, דברי הסבר כללים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. בסוף כל מסכת מופיעים "מפתחות" לחיפוש קל ומהיר של נושאים, מונחים ואישים המופיעים במסכת. 

 

על הוצאת קורן המוציאה את תלמוד בבלי קורן - סט גדול

הוצאת קורן נוסדה בירושלים בשנת תשכ"ב, על ידי מר אליהו קורן במטרה להוציא לאור את תנ"ך קורן. לנגד עיניו עמדו שלושת העקרונות אשר ינחו אותו ואת צוותו לאורך השנים: 'הידור', 'דיוק' ו'מסורת'.
מאז ועד היום בית ההוצאה הירושלמי מאופיין בעיצוב המשרת את הכתב; עוצבה אות ייחודית לתנ"ך ואות יחודית לשאר הכתבים, אשר נעימות במיוחד לעין. בהתאמה, בית המדרש של הוצאת קורן ירושלים מסור להוצאת נוסח מדויק, מוגה ובלתי מתפשר של הכתבים. ועל כן הדיוק של התוכן וההידור של הגופן הופכים את מוצרי קורן למותג של ממש.

Tell Your Friends About 'תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - סט גדול'

Back To Stock
תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - סט גדול
Click on image to enlarge

תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - סט גדול

Add To Cart Price: 2949 ₪

Customers who purchased the book "תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - סט גדול", were also interested in the following:

New
koren Talmud Bavli- zvahim

koren Talmud Bavli- zvahim

Add To Cart Price: 149 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout