Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מרדכי השלם - 7 כרכים

   Publisher: מכון ירושלים

ספר מרדכי השלם לרבינו מרדכי ב"ר הלל זצ"ל - מהדורה חדשה ומתוקנת על פי עשרות כתבי יד, עם הוספות והשלמות רבות, שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומבואות. הוצאה מחודשת ומהודרת של מכון ירושלים בשבעה כרכים.

 

הכרכים שבמהדורת מרדכי השלם

  1. שבת
  2. פסחים
  3. תענית, ביצה
  4. ר"ה, יומא, סוכה
  5. מגילה
  6. בבא קמא א
  7. סנהדרין, מכות, ושבועות

 

אודות מחבר ספר מרדכי השלם

הרב מרדכי בן הלל הכהן היה מחשובי הפוסקים באשכנז בדור שאחרי בעלי התוספות, תלמיד רבי מאיר בן ברוך מרוטנברג. החל מ-1291 רבה של נירנברג וראש הישיבה בה. 

הרב מרדכי מסמן את שיטת הלימוד באשכנז שאחרי בעלי התוספות, כאשר היצירה החלה להתמקד בבניית ספרי פסיקה. ספרו מתמקד בליקוט תשובות הלכתיות מחכמי אשכנז, החל מתשובות קדומות, לעתים אף מרבנו גרשום, רבי קלונימוס ממגנצא, ועוד חכמים מראשוני אשכנז, חכמים מבעלי התוספות, הראבי"ה והאור זרוע, ועד לחכמים הקרובים לתקופתו, כגון רבו, המהר"ם מרוטנבורג. בשל החשיבות הרבה של ספרו, חכמים רבים אחרי מרדכי שלקטו תשובות, לא כתבו אותן בספר נפרד, אלא הוסיפו אותן לספרו, שהפך להיות למעשה הליקוט החשוב ביותר של תשובות חכמי אשכנז.

בתקופות מסוימות, בעיקר במאה ה-15, היה הספר מרדכי ספר הפסיקה המרכזי באשכנז. הרמ"א כתב הגהות לספרו, והסתמך עליו רבות בספריו, ובפסיקות ההלכתיות שלו בהגהותיו על השולחן ערוך. ואף היה משמונת הרבנים המוערכים ביותר על ידי רבי יוסף קארו ע"פ הקדמתו לסיפרו בית יוסף.

הרב מרדכי מת על קידוש השם עם אשתו וחמשת ילדיו, ב-כ"ב באב ה'נ"ח בפרעות רינדפלייש. אגדה ירושלמית מהמאה ה-17, המובאת בידי דוד קונפורטי ומשה בן חביב, מספרת כי הרב מרדכי נקבר במערה בשולי בית הקברות בהר הזיתים, במערת רבי עובדיה מברטנורא.

 

Tell Your Friends About 'מרדכי השלם - 7 כרכים'

מרדכי השלם - 7 כרכים
Click on image to enlarge

מרדכי השלם - 7 כרכים

Add To Cart Price: 269 ₪

Customers who purchased the book "מרדכי השלם - 7 כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout