Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

לבוש מרדכי - בבא מציעא ובבא בתרא

   Publisher: מכון ירושלים

הספר לבוש מרדכי - על מסכתות בבא מציעא ובבא בתרא לרבי משה מרדכי עפשטיין זצ"ל- חידושים וביאורים, מערכות ושיעורים מהגאון ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל. יוצא לאור בעריכה מחודשת, עם ציונים ומקורות, הערות וביאורים, כותרות ומפתחות.

 

אודות מחבר ספר לבוש מרדכי

הרב משה מרדכי אפשטיין היה ראש ישיבת כנסת ישראל בסלובודקה ובחברון, חבר מועצת גדולי התורה וממקימי העיר חדרהלמד בישיבת וולוז'ין ונחשב בה לעילויהרב אפשטיין התבקש על ידי מחותנו הרב נתן צבי פינקל לעמוד בראש הישיבה שייסד - ישיבת סלובודקה, יחד עם גיסו - הרב מלצר. מאוחר יותר עבר הרב מלצר כדי לעמוד בראשות ישיבת סלוצק.

בתקופה שלמד הרב אפשטיין בישיבת וולוז'ין, היה בקשר רוחני עם הראי"ה קוק שלמד שם באותה תקופה (ואף שמר איתו על קשר לאחר מכן ובמיוחד בא"י) והושפע מתפיסת הגר"א והנצי"ב שיש לקומם את א"י במעשה לכן היה פעיל באגודת סתר ציונית בשם "נס ציונה". מטרת חברי האגודה, שכולם היו בחורי ישיבה, הייתה לעלות לארץ ישראל. הרב אפשטיין לא עלה עם אנשי האגודות לחדרה, משום שמונה בינתיים להיות ראש ישיבת סלבודקהעקב גזירת גיוס לתלמידי הישיבה בסלבודקה הוחלט בסוף שנת 1924 להעלות את תלמידי הישיבה לארץ ישראל. חברון נבחרה בשל היותה מקום מרוחק מפוליטיקה ומחלוציות חקלאית. רק בשנת 1925 עלה לארץ ישראל בעקבות תלמידי הישיבה. 

את חידושיו פרסם בספרי "לבוש מרדכי" על הש"ס. ושני כרכים על שלושת הבבות פורסמו עד כה בהוצאת מכון ירושלים.

ספריו לקריאה אונליין

Tell Your Friends About 'לבוש מרדכי - בבא מציעא ובבא בתרא'

לבוש מרדכי - בבא מציעא ובבא בתרא
Click on image to enlarge

לבוש מרדכי - בבא מציעא ובבא בתרא

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "לבוש מרדכי - בבא מציעא ובבא בתרא", were also interested in the following:

ערוך לנר - נידה

ערוך לנר - נידה

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout