Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חידושי מהר"י בירב

   Publisher: מכון ירושלים

חידושים וביאורים עמ"ס קידושין, יו"ל ע"פ כתבי יד, ודפו"ר עם הערות וציונים, ונלווה אליו חידושי תלמיד הרשב"א עמ"ס קידושין. 280 עמודים בכריכה קשה. יוצא לאור ע"פ כתב יד גינזבורג - מוסקבה, בהשוואה לדפוס ונציה וכ"י רבינוביץ'. נערך ע"י הרב גד חסידה מכון אור המזרח.

 

אודות המהר"י בירב

רבי יעקב בירב, מגדולי חכמי ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-16. נולד בעיר מקדה, הסמוכה לטולדו, אשר בקסטיליה, ספרד לאביו רבי משה. למד בצעירותו תורה מפי רבי יצחק אבוהב (גאון קסטיליה) עד שגורש בגירוש ספרד, בהיותו בגיל שמונה עשרה, והגיע לצפון אפריקה. תוך זמן קצר הבחינו בכשרונו והוא הפך להיות רבה של הקהילה היהודית הגדולה בפאס אשר במרוקו. עלה לארץ ישראל עוד בטרם הכיבוש העות'מאני (1516) לירושלים, וקרוב לוודאי ששימש כראש ישיבה בירושלים עד 1519, אז חזר למצרים בשל מצוקה כלכלית קשה. במצרים עסק גם במסחר עד שעלה שוב לארץ ישראל והתיישב בצפת ב-1524.

בצפת עמד בראש ישיבה והיה הדמות המרכזית בחיי הרוח של העיר עד לפטירתו. היה רבם של כל רבני צפת בדורו. ביניהם, ר' יוסף קארו, ורבי משה מטראני (המבי"ט). ב-1538 ביקש לחדש את הסמיכה, ובעקבות כך פרץ פולמוס גדול, בעטיו עזב לדמשק. מחבר שו"ת מהר"י בירב לפי סדר חלקי השולחן ערוך, שיטות על התלמוד ורמב"ם ודרושים וכן קובץ גדול על כל הרמב"ם. וכן חידושי מהר"י בירב - על מסכתות הש"ס. נדפס רק על מסכת קידושין שלפניכם.

 

Tell Your Friends About 'חידושי מהר"י בירב'

חידושי מהר"י בירב
Click on image to enlarge

חידושי מהר"י בירב

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "חידושי מהר"י בירב", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout