Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל

   Publisher: יבנה

אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל, מרדכי מרגליות

אנציקלפודיה זו מביאה את תולדות גדולי ישראל ממחציתה השנייה של תקופת הגאונים ( המאה התשיעית לספירה) ועד ימיו של הגאון מווילנה ( סוף המאה השמונה עשרה) היא מיועדת לקהל קוראים נרחב, המבקש להכיר את קורות חייהם של חכמינו, גדולי התורה ופוסקי ההוראה, את זמנם ומקומם, את אמונותיהם, אורחות חייהם וספריהם. רבים מהם, ובפרט חכמי הספרדים, היו אנשי אשכולות ובקיאים גם במדעים, מהם רופאים ותוכנים (אסטרונומים) ומהם פילוסופים, מדקדקים או פייטנים. ממילא בהביאנו את תולדותיהם מתרחבת היריעה וכוללת את דברי ימי התרבות בישראל באותן מאות שנים.

אודות עורך הספר "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל", מרדכי מרגליות 

העורך, ד"ר מרדכי מרגליות, וחבורת החכמים המלומדים שהשתתפו בכתיבת הערכים, בינהם פרופסור שמחה אסף, אברהם מאיר הברמן, פר' א.ש הרטום, פרופסור משה דוד קאסוטו ורבים אחירם, השכילו להוציא מתחת לידיהם אנציקלופדיה מקיפה וממצה, המביאה את סיכום הידע הקיים בצורה בהירה ורהוטה.

Tell Your Friends About 'אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל'

אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל תמונה שניה- הספר אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל

אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל

Add To Cart Price: 119 ₪

Customers who purchased the book "אנציקלופדיה לתולדות לתולדות גדולי ישראל", were also interested in the following:

דרוש וחידוש רעק"א

דרוש וחידוש רעק"א

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout