Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס

   Publisher: קורן

מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס, הרב אהרון ליכטנשטיין, כריכה קשה, עברית.

בספר ״מנחת אביב״ נקבצו לראשונה 36 מאמרים תורניים מפרי עטו של ראש ישיבת הר עציון וחתן פרס ישראל לספרות תורנית לשנת תשע"ד הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין. 
המאמרים דנים בעומק וביסודיות בסוגיות המשתרעות על פני הש"ס כולו, ומדגימים היטב את עצמתה של שיטת הלימוד הבריסקאית.

מנימוקי וועדת השופטים לפרס ישראל: 
"הפרס מוענק על יצירתו התורנית רבת האנפין המתאפיינת בעומקה, בהיקפה, בהגיונה המפותח, בחדות השכל ברגישות ומעוף. יצירתו של הרב ליכטנשטיין מסתמכת על פני כל המרחב התורני: מקרא ומשנה, תלמוד והלכה, מדרשי הלכה ומדרשי אגדה, ספרי הלכה ופסק, ראשונים ואחרונים. יש ביצירתו של הרב ליכטנשטיין שילוב מופלא של בקיאות בכל חדרי התורה, העמקה בדרך החשיבה העיונית התלמודית עם מחשבה מקורית ויצירתית תוך התאמתה לציבוריות הישראלית והתמודדות עם אתגרי הזמן והמקום". 

על מחבר הספר ״מנחת אביב״, הרב אהרון ליכטנשטיין

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל (תרצ"ג-תשע"ה, 1933‑2015) נולד בצרפת והתחנך בישיבת רבנו חיים ברלין ובישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. לאחר שהוסמך להוראה על ידי רבו המובהק, הרב יוסף דוב סולוביצ'יק, וכתב עבודת דוקטור בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד, שימש כר"מ וכראש הכולל בישיבה אוניברסיטה וכן כמרצה לספרות. מאז עלייתו ארצה בשנת תשל"א (1971), עמד הרב ליכטנשטיין בראש ישיבת ההסדר "הר עציון" באלון שבות. במשך כיובל שנים העמיד אלפי תלמידים, בארץ ובחו"ל. בשנת תשע"ג זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית ובשנת תשע"ד זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. הרב ליכטנשטיין שימש וממשיך לשמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו כעובד ה', גדלותו בתורה, השקפת עולמו הרחבה והעמוקה, ענוותנותו ואהבתו לבריות.

 

Tell Your Friends About 'מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס'

מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס

מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס

Add To Cart Price: 118 ₪

Customers who purchased the book "מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס", were also interested in the following:

באור פניך

באור פניך

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout