Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים

   Publisher: קורן

מדע תורתך, הרב ד״ר יהודה ברנדס, שני כרכים, כריכה קשה, עברית.

הספר "מדע תורתך" על מסכת כתובות מציע גישה ייחודית לתלמוד. לפי גישה זו משולבים יחד מיטב דרכי העיון והפרשנות המסורתית של ראשונים ואחרונים עם מחקר מדעי וקריאה היסטורית וחברתית. ניתוח הסוגיות המרכזיות במסכת בספר ״מדע תורתך״ מלווה בדיונים יסודיים בענייני אישות ונישואין מן המקרא ועד ספרות השאלות והתשובות של האחרונים. "מדע תורתך" מבסס שיטת לימוד המעודדת קריאת מקורות ולימוד תורה כבעלי משמעות לחיי האדם והחברה בישראל עד עצם היום הזה.

על מחבר הספר ״מדע תורתך״, הרב ד״ר יהודה ברנדס

הרב יהודה ברנדס נולד וגדל בתל אביב כבן יחיד לשמשון ואהובה, ניצולי שואה. הוא למד בישיבת נתיב מאיר בירושלים ולאחר מכן בישיבת הכותל. נשוי לעפרה ואב ל-6 ילדים. עמד בבחינות ההסמכה לרבנות של הרבנות הראשית לישראל. בהמשך למד תלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודת הדוקטורט שלו כתב על ראשיתם של כללי הפסיקה בהנחיית פרופ' יעקב זוסמן.

במקביל ללימודיו הדריך במדרשה בעפרה ולימד בתיכון הימלפרב בירושלים, שם שימש כמחנך ובהמשך כראש בית המדרש. בשנת תשמ"ד התמנה למורה בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית. בשנת תש"ן נמנה עם מקימי בית הספר מעלה לקולנוע ולטלוויזיה ולימד שם במשך מספר שנים. ניהל את בית ספר הימלפרב בין השנים תשנ"ב-תשנ"ז. במקביל החל להרצות במכללת הרצוג.

בין השנים תשנ"ח-תשע"ד הוא שימש כראש בית המדרש של בית מורשה. בשנת תשע"ד התמנה לראש המכללה האקדמית הרצוג בגוש עציון. בנוסף, הוא חבר בהנהלה החינוכית של רשת אמי"ת וחבר פעיל במליאה של תנועת הנוער ציונית-דתית "בני עקיבא".

Tell Your Friends About 'מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים'

מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים
Click on image to enlarge

מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים

Add To Cart Price: 129 ₪

Customers who purchased the book "מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים", were also interested in the following:

קצות החושן

קצות החושן

Add To Cart Price: 99 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout