Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הדף הקיומי: קדשים - נדה

   Publisher: קורן

הדף הקיומי קדשים - נדה, הרב דוב ברקוביץ, עברית, הוצאת קורן, כריכה קשה.

אודות הדף הקיומי

הדף הקיומי קדשים-נדה הינו ספר תובנות לחיים בסוגיות התלמוד

שפתם של חז"ל, על פי קריאתו הייחודית של הרב דוב ברקוביץ, היא שפה קיומית מובהקת; בלבו של כל דף גמרא, מבעד לדיון ההלכתי, מאחורי המחלוקות, הדרשות והסברות ניצבת עמדה ערכית בעלת משמעות ישירה לחיינו אנו. כך, המשנה הפותחת את מסכת זבחים מצביעה על אופנים שונים של התכוונות בעבודת ה', הפרק השלישי של מסכת ערכין טומן בחובו עקרונות יסוד של תקשורת בין-אישית, והפרק השני במסכת כריתות עוסק בזיקה הפלאית שבין חומר לרוח בחיי האדם.

הדף הקיומי מלווה את מחזור הדף היומי, תוך שהוא חושף את היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות התלמוד. באמצעות ניתוח עומק של מבנה הסוגיות, טענותיהן ומושגיהן, מגלה המחבר את המשמעות הערכית הטמונה בהן, והופך את התלמוד, באמת ובתמים, לתורת חיים.

אודות הרב דוב ברקוביץ - מחבר הדף הקיומי: קדשים-נדה

הרב דוב ברקוביץ הוא משתתף פעיל זה שנים בעשייה חינוכית ותורנית למען התחדשות הרוח בישראל. בעבודתו הענפה ובהגותו המקורית הוא שואף להפגיש סוגיות שבתשתית הקיום הישראלי עם מקורותיה הראשוניים של היהדות.

ב־ 2003 יסד ברקוביץ את ״בית אב – ליצירה והתחדשות בתורה״ לזכרו של אביו, הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ. המקום מוקדש לשיטות חדשות בהוראת התלמוד ולחיבור בין שורשי היצירה היהודית ובין תחומי אמנות בני־זמננו. במשך שבע שנים כתב בעיתון מקור ראשון טור שבועי שעסק בסוגיות מרכזיות בלימוד הדף היומי. ברקוביץ הוא מחברם של הספרים שעשני גבר: תלמוד בעין הסערה (ידיעות אחרונות), מקדש החיים: זוגיות ומשפחה וסוד עץ החיים (מגיד), געגועי ארץ: שבילים חדשים בגלות הארץ ישראלית (בית אב), והדף הקיומי (מגיד).

ברקוביץ למד באוניברסיטת שיקגו ובישיבה־אוניברסיטה בארצות הברית והנו בוגר תואר ראשון ושני בסוציולוגיה,  פילוסופיה והיסטוריה יהודית. הוא הוסמך לרבנות בידי הרב יוסף דוב סולובייצ׳יק. בשנת 1970 עלה לארץ, והיום הוא מתגורר עם משפחתו בשילה. בארץ למד בישיבת מרכז הרב קוק ובמכון שלום הרטמן.

Tell Your Friends About 'הדף הקיומי: קדשים - נדה'

הדף הקיומי: קדשים - נדה
Click on image to enlarge

הדף הקיומי: קדשים - נדה

Add To Cart Price: 98 ₪

Customers who purchased the book "הדף הקיומי: קדשים - נדה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout