Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הדף הקיומי - נזיקין

הספר הדף הקיומי - נזיקין מכיל תובנות לחיים בסוגיות התלמוד. 711 עמודים בכריכה קשה.

מגב הספר הדף הקיומי - נזיקין

שפתו של התלמוד, על פי קריאתו הייחודית של הרב דוב ברקוביץ, היא שפה קיומית מובהקת; בלבו של כל דף גמרא, מבעד לדיון ההלכתי, מאחורי המחלוקות, הדרשות והסברות ניצבת עמדה ערכית בעלת משמעות ישירה לחיינו אנו. כך, פירוט אבות הנזיקין במסכת בבא קמא רומז לשורשי האלימות בנפש האדם, משנת “שנים אחזין” במסכת בבא מציעא חותרת להמיר את יצר הרכושנות בשאיפה לשותפות, וסוגיית היזק ראייה במסכת בבא בתרא טומנת בחובה את הסוד לשכנות טובה.

הדף הקיומי מלווה את מחזור הדף היומי, תוך שהוא חושף את היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות התלמוד. באמצעות ניתוח עומק של מבנה הסוגיות, טענותיהן ומושגיהן, מגלה המחבר את המשמעות הערכית הטמונה בהן, והופך את התלמוד, באמת ובתמים, לתורת חיים.

מאת מחבר ספרי הדף הקיומי

הרב דוב ברקוביץ הוא משתתף פעיל זה שנים בעשייה חינוכית ותורנית למען התחדשות הרוח בישראל. בעבודתו הענפה ובהגותו המקורית הוא שואף להפגיש סוגיות שבתשתית הקיום הישראלי עם מקורותיה הראשוניים של היהדות. במשך שבע שנים כתב בעיתון מקור ראשון טור שבועי שעסק בסוגיות מרכזיות בלימוד הדף היומי. למד באוניברסיטת שיקגו ובישיבה־אוניברסיטה בארצות הברית והנו בוגר תואר ראשון ושני בסוציולוגיה, פילוסופיה והיסטוריה יהודית. הוסמך לרבנות בידי הרב יוסף דוב סולובייצ׳יק. בשנת 1970 עלה לארץ, והיום הוא מתגורר עם משפחתו בשילה. בארץ למד בישיבת מרכז הרב קוק ובמכון שלום הרטמן.

Tell Your Friends About 'הדף הקיומי - נזיקין'

הדף הקיומי - נזיקין
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הדף הקיומי - נזיקין תמונה שניה- הספר הדף הקיומי - נזיקין

הדף הקיומי - נזיקין

Add To Cart Price: 85 ₪

Customers who purchased the book "הדף הקיומי - נזיקין", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout