Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש

תלמוד ירושלמי השלם והמבואר!

הסט השלם עם 14 הכרכים של דף הוילנא לצד ביאורו הבהיר של הרב יחיאל בר לב - פירוש ידיד נפש.

בדורות האחרונים, נדחק הלימוד בתלמוד הירושלמי לקרן זווית; הסגנון השונה והשפה הקשה, גרמו לכך שאף תלמידי חכמים התקשו לצלוח את התלמוד הארץ ישראלי. תלמוד קורן ירושלמי, מבוסס על המפרשים הקלאסיים: "פני משה", "קרבן העדה", הרדב"ז וכן פירוש הגר"א ופירוש הגראון ר' חיים קנייבסקי שליט"א. לשון התלמוד הירושלמי מנוקדת, הפירוש כתוב בעברית פשוטה ומובנת, ובנוסף לפירוש על הסוגיה, כולל הפירוש גם מדור "עיונים" בו מובאים פסקי הלכה למעשה הנוגעים לסוגיה מהרמב"ם ומהשו"ע, וכן - פרקי מחשבה וחסידות ומעט קבלה מגדולי ישראל ובהם הרמח"ל, המהר"ל, הבעש"ט, בעל התניא, מאור ושמש, שם משמואל ועוד. 

 

על הרב יחיאל בר לב

הרב יחיאל בר לב נולד ב - 1943 בתל אביב ולמד בישיבת היישוב החדש ופוניבז'. בין השאר, כתב את הספר "מבוא לתורת הקבלה", המבוסס על "קל"ח פתחי חכמה", לרמח"ל. 

על הוצאת קורן

הוצאת קורן נוסדה בירושלים בשנת תשכ"ב, על ידי מר אליהו קורן במטרה להוציא לאור את תנ"ך קורן. לנגד עיניו עמדו שלושת העקרונות אשר ינחו אותו ואת צוותו לאורך השנים: 'הידור', 'דיוק' ו'מסורת'.
מאז ועד היום בית ההוצאה הירושלמי מאופיין בעיצוב המשרת את הכתב; עוצבה אות ייחודית לתנ"ך ואות יחודית לשאר הכתבים, אשר נעימות במיוחד לעין. בהתאמה, בית המדרש של הוצאת קורן ירושלים מסור להוצאת נוסח מדויק, מוגה ובלתי מתפשר של הכתבים. ועל כן הדיוק של התוכן וההידור של הגופן הופכים את מוצרי קורן למותג של ממש.

Tell Your Friends About 'תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש'

Out Of Stock
תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש

תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש

Out Of Stock Price: 792 ₪

Customers who purchased the book "תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש", were also interested in the following:

Back To Stock
ש"ס שולחני 6 כרכים

ש"ס שולחני 6 כרכים

Add To Cart Price: 439 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout