Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים

ש"ס עוז והדר בינוני רגיל - 21 כרכים, גובה 31 ס"מ. הגמרא עם המפרשים בעריכה חדשה בשיא היופי וההדר, כולל הרי"ף, רא"ש, מהרש"א, ילקוט מפרשים, המרדכי, התוספתא, ועוד. בעריכה אמיתית ומדויקת ע"פ דפוסים ראשונים וכת"י כולל הוספות רבות ותיקונים שנשמטו מש"ס וילנא, נוספו רבבות מראה מקומות חדשים עם מאות חיבורים והוספות חדשות ביניהם חידושים ממאורי הדורות מכת"י יחידים בעולם. מצוינת כמתנת ש"ס חתנים איכותית ומפוארת. בהוצאת עוז והדר הדפיסו מחדש את כל צורת הדף, רש"י ותוספות, בצורה מאירת עיניים ובכתב ברור ונעים לעין. משלוח חינם!

 

המפרשים הכלולים במהדורה זו של ש"ס עוז והדר

גם המהדורה הרגילה של גמרא עוז והדר משופעת במפרשים חשובים: רא"ש, רי"ף, ילקוט מפרשים, רש"ש, מהרש"א, מהרש"ל, מהר"ם, מהר"ם שיף, מהדורה בתרא, ליקוטי רש"י, ספר המקראות השלם, תוספות ישנים, מרדכי ועוד עשרות מפרשים, תיקונים, הוספות, הגהות וציונים על הדף.

המהדורה הרגילה לא כוללת את החיבורים שנוספו למהדורה המורחבת:

א. משניות (עם פירוש המשנה להרמב"ם, רבינו עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב, תוספות חדשים, תוספות רעק"א, קובץ מפרשים שנדפסו בש"ס וילנא בסוף המסכת)
ב. תוספות הרא"ש השלם
ג. תוספות רבינו פרץ השלם
ד. תוספות רי"ד
ה. הערוך על הש"ס (לרבינו נתן בר יחיאל) עם הגהות והערות שינויי נוסחאות וכו'
ו. עין משפט המלא - בו באו בשלמות כל לשונות הרמב"ם והשולחן ערוך המצוינים בעין משפט שעל הדף

 

היתרון של ש"ס עוז והדר

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורוה בינונית מכילה מלבד הפאר וההדר הייחודי לה, עוד עשרות ומאות חיבורים והוספות, לצד הוספות נחוצות מכתב יד אשר ראו אור לראשונה בגמרא זו, ומאות אלפי תיקונים וציונים אשר תוקנו ונוספו בדפי הגמרא והמפרשים. הוספות אלו, הנחוצות להבנת הגמרא והמפרשים, הם שהקנו לגמרא זו בשנים האחרונות את שמה הטוב ההולך לפניה עד שכל בחור החפץ להיות מעמלי התורה רוכש גמרא זו.

סקר פופולריות ש"ס עוז והדר בציבור

סקר פופולריות שהוזמן ע"י מכון עוז והדר קובע: "אפילו ראשי המכון שהיו מודעים לפופולאריות של הגמרות נדהמו מההיקף. הרוב המכריע של הציבור החרדי מכיר את הגמרות, אחוזים רבים מאוד מעדיפים ללמדו דווקא בגמרות אלה, ש"ס עוז והדר זכה במקום הראשון בביקוש לש"ס חתנים, רוב הנשאלים ציינו כי אם יהיו בפניהם מספר סוגים של גמרות מבוארות הם ילמדו בזו של 'עוז והדר'."

הסקר בוצע עבור 'עוז והדר' על ידי חברת הסקרים 'מותגים', הסקר היה טלפוני. סוקרי החברה ראיינו 165 נעשים מהמגזר החרדי ו 157 מהמגזר הדתי לאומי. הסקר היה באמצעות שאלון בן 29 שאלות. קודם לכן נשאלו שאלות סינון כדי לוודא שהנשאלים הם אכן משתייכים לציבור הדתי לאומי או החרדי.

מתברר כי הגמרות של 'עוז והדר' הן הפופולאריות ביותר ברכישה עבור החתנים. לא פחות מ-96% מהציבור הזה אכן מכיר היטב את הגמרות של 'עוז והדר'. 76% לומדי הדף היומי בגמרות האלה מקפידים ללמוד את הגמרא המבוארת ו66% מהציבור החרדי מכיר את ספרי ההלכה שבהוצאת עוז והדר.

כשהתבקשו הנשאלים לציין מדוע הגמרות של 'עוז והדר' כה פופולאריות, השיבו 58% מכלל הציבור החרדי את העובדה הידועה שבגמרות 'עוז והדר' נמצא החומר המקיף ביותר על לימוד הגמרא, 61 אחוז השיבו כי הם יעדיפו לקנות את הגמרות של  'עוז והדר' בשל רמת הביאור הנמצאת בו.

יותר ממחצית המרואיינים השיבו כי יעדיפו ללמוד דווקא בגמרות של 'עוז והדר'. יותר מהם, כ 54% מהציבור החרדי ציינו כי יעדיפו לרכוש לבנם גמרא זו, ואפילו בציבור הדתי לאומי של 26% כאלה, ואילו 51% הודיעו כי ירכשו לבנם הלומד בישיבה גמרא של 'עוז והדר'.

66% מהנשאלים השיבו כי אם יכנסו לבית המדרש ויהיו שם גמרות מכמה סוגים, הם יעדיפו את אלה  של 'עוז והדר'. במקביל עולה כי 71% מהנשאלים ימליצו בחום לאחרים לרכוש דווקא את הגמרות של 'עוז והדר', יותר מהם, 72%  אמרו כי הם יודעים ש'עוז והדר' היא הוצאת הספרים המשקיעה ביותר.

עוד נתון מפתיע שעלה בסקר המקצועי, הוא ז 79% מהנשאלים בציבור החרדי ו 62%  מהציבור הדתי לאומי הודיעו כי יהיו מוכנים להשקיע יותר כסף לרכישת ספר אם ידעו כי הוא של 'עוז והדר'.

 

ש"ס עוז והדר - רקע כללי

ש"ס עוז והדר הוא הוצאה מחודשת של התלמוד הבבלי, ב"מהדורת פרידמן", הנעשית בסניף עוז והדר שבירושלים ובראשה הרב יוסף סמט. המפעל החל בשנת תשמ"ט ונמשך עד היום. העבודה כוללת הגהה על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים. המהדורה יוצאת במהדורות שונות, בהן גמרות לתלמידים, גמרות ללומדי הדף היומי ומהדורה לילדים של פרקים בודדים. סיום הוצאת ש"ס עוז והדר בשלמות צוין בטבת תשס"ח. עם זאת, המכון ממשיך לעדכן כרכים ממהדורה זו.

ש"ס עוז והדר נערך בעמל רב וביגיעה מאומצת במשך 26 שנים עד כה, וכך מצליחים להוציא לאור מהדורה מנופה מכל השגיאות והטעויות בהם רוויים הש"סים המקבילים. היתרון הנוסף המשמעותי הוא מגוון המפרשים הכלולים במהדורה המורחבת ומסודרים בסוף הכרכים (שגם הם עברו הגהה מדוקדקת) שחוסכים כסף, זמן וסרבול מהלומד.

לא סתם נחשב ש"ס עוז והדר לגולת הכותרת של הש"סים, ולש"ס הנמכר ביותר בעולם הישיבות כבר שנים.

Tell Your Friends About 'ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים'

ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים תמונה שניה- הספר ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים

ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים

Add To Cart Price: 2279 ₪

Customers who purchased the book "ש"ס עוז והדר בינוני רגיל 21 כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout