Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים

   Publisher: משניות קהתי

משניות הרב קהתי -  במהדורה זו נוסף על פירוש הרב קהתי פירושו של רבי עובדיה מברטנורא, המוכר בפירושו הקצר לבעלי רקע לימודי. מהדורה זו מגיעה בפורמט מלא המתאים ללימוד נוח בבית ובבית המדרש. 13 כרכים, 24x16 ס"מ.

הרב פנחס קהתי ידוע בפירושו הבהיר למשניות, הנותן את הרקע המלא, כולל הרחבה מן המקורות ועם זאת נשאר תמציתי וקצר ומאפשר שטף לימוד רציף וברור. פירוש המשניות של הרב קהתי מתבסס על הפרשנות המסורתית של הרמב"ם והברטנורא, אך כתוב בשפה ברורה ופשוטה המתאימה גם ללומדים חסרי רקע לימודי. השילוב של התמציתיות והשפה הפשוטה הופכים את פירוש המשניות של קהתי לאחד הפירושים הטובים ביותר שנכתבו למשנה, ולפירוש הנמכר והנפוץ ביותר כיום.

 

הרקע לכתיבת משניות קהתי

משניות קהתי הוא השם הנפוץ ל"משניות מבוארות" אותם חיבר הרב פנחס קהתי לששת סדרי המשנה. הרב פנחס קהתי תר אחר פרוש למשנה קל לקריאה ולהבנה גם לתלמידים ולציבור הרחוק מעולם התורה. הפירושים שמצא לא תאמו את קהל היעד, ולכן החליט לכתוב ביאור בעצמו. הביאור יצא בשנים תשט"ו-תשכ"ד כקונטרס שבועי. בהמשך יצא ביאורו למשנה כסדרת ספרים, עם הסכמתו של הרב איסר יהודה אונטרמן. הפירוש יצא בכמה מהדורות ופורמטים.

Tell Your Friends About 'משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים'

משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים תמונה שניה- הספר משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים

משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים

Add To Cart Price: 409 ₪

Customers who purchased the book "משניות קהתי עם ברטנורא - 13 כרכים", were also interested in the following:

משניות קהתי כיס

משניות קהתי כיס

Add To Cart Price: 283 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout