Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משניות קהתי כיס עם ברטנורא

   Publisher: משניות קהתי

משניות קהתי / משניות מבוארות - שישה סדרי משנה במהדורת כיס- 48 כרכים בכריכה רכה. במהדורה זו נוסף על פירוש הרב קהתי פירושו של רבי עובדיה מברטנורא, המוכר בפירושו הקצר לבעלי רקע לימודי.

הרב פנחס קהתי ידוע בפירושו הבהיר למשניות, הנותן את הרקע המלא, כולל הרחבה מן המקורות ועם זאת נשאר תמציתי וקצר ומאפשר שטף לימוד רציף וברור. פירוש המשניות של הרב קהתי מתבסס על הפרשנות המסורתית של הרמב"ם והברטנורא, אך כתוב בשפה ברורה ופשוטה המתאימה גם ללומדים חסרי רקע לימודי. השילוב של התמציתיות והשפה הפשוטה הופכים את פירוש המשניות של קהתי לאחד הפירושים הטובים ביותר שנכתבו למשנה, ולפירוש הנמכר והנפוץ ביותר כיום.

 

יתרונות מהדורת הכיס 

מהדורת הכיס של משניות קהתי נחלה הצלחה גדולה, בגלל נוחיות הנשיאה והלימוד 'בלכתך בדרך' (לחיילים, תלמידים, ולכל מי שרוצה להניח בתיק התפילין וללמוד כל בוקר אחרי/לפני שחרית וכדו') ובגלל המנהג הטוב לחלק סט משניות לעילוי נשמת הנפטר, על ידי האבלים. המנהג שהפוץ כיום הוא לחלק במהלך השבעה את 48 כרכי המשנה לכל המנחמים שמקבלים על עצמם בלנ"ד לסיים את הכרך שקיבלו במתנה עד תאריך מסויים- השלושים, ה-11, השנה, וכו'. למי שאין מנחמים שמעוניינים לקבל וללמוד, אפשרות נוספת היא להניח את הסט בכניסה לבית מדרש / כולל עם פתק שניתן לקחת על דעת זה שמסיימים עד תאריך מסוים כאמור לעיל.

 

הרקע לכתיבת משניות קהתי

משניות קהתי הוא השם הנפוץ ל"משניות מבוארות" אותם חיבר הרב פנחס קהתי לששת סדרי המשנה. הרב פנחס קהתי תר אחר פרוש למשנה קל לקריאה ולהבנה גם לתלמידים ולציבור הרחוק מעולם התורה. הפירושים שמצא לא תאמו את קהל היעד, ולכן החליט לכתוב ביאור בעצמו. הביאור יצא בשנים תשט"ו-תשכ"ד כקונטרס שבועי. בהמשך יצא ביאורו למשנה כסדרת ספרים, עם הסכמתו של הרב איסר יהודה אונטרמן. הפירוש יצא בכמה מהדורות ופורמטים.

 

Tell Your Friends About 'משניות קהתי כיס עם ברטנורא'

משניות קהתי כיס עם ברטנורא
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר משניות קהתי כיס עם ברטנורא תמונה שניה- הספר משניות קהתי כיס עם ברטנורא

משניות קהתי כיס עם ברטנורא

Add To Cart Price: 319 ₪

Customers who purchased the book "משניות קהתי כיס עם ברטנורא", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout