Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ירושלים במועדיה - שבת ב'

הספר ירושלים במועדיה - שבת ב' - שיחות הרב נבנצל על השבת וענייניה, כרך שבת כולל בנוסף גם פסקי הלכה של הרב בהלכות השבת. 

אודות מחבר ירושלים במועדיה - שבת ב'

הרב אביגדֹר יחזקאל הלוי נֶבֶּנְצָל הוא רב, דרשן ופוסק הלכה ישראלי. רב הרובע היהודי בירושלים בשנים תשל"ג-תשס"ח. שימש "רבה של ירושלים שבין החומות"‏, מאז תשל"ג, ושותף לחידוש היישוב היהודי בין החומות, בעקבות מלחמת ששת הימים. מאז שנותיה הראשונות של ישיבת הכותל משמש בה הרב נבנצל כר"מ. הרב נבנצל ידוע בדרשותיו ובשיחותיו על פרשת השבוע. שיחותיו הועלו על הכתב בסדרה "שיחות הרב נבנצל". בשנים האחרונות הוא משמש גם כר"מ בישיבת נתיב אריה הסמוכה לכותל המערבי. נודע במנהגו להניח תפילין בכל שעות היום, כמנהג הגר"א.

הרב נבנצל הוציא מספר קונטרסים במשך השנים בשם "ביצחק יקרא" לכבוד יום ההולדת של אביו, ד"ר יצחק נבנצל. כן הוציאו תלמידיו ספרים עם הערותיו, בהם המשנה ברורה (בהוצאת ישיבת נתיב אריה, תשס"ד), וספרי הלכה בענייני השירות הצבאי. 

Tell Your Friends About 'ירושלים במועדיה - שבת ב''

ירושלים במועדיה - שבת ב'
Click on image to enlarge

ירושלים במועדיה - שבת ב'

Add To Cart Price: 52 ₪

Customers who purchased the book "ירושלים במועדיה - שבת ב'", were also interested in the following:

פרי צדיקה

פרי צדיקה

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout