Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עיונים לראשית השנה

   Publisher: קורן

ושלח את הגשם

עיונים לראשית השנה

בריינה יוכבד לוי

מה עושה נח במרכזה של תפילת ראש השנה? מדוע סיפור מכירת יוסף הוא מהותי להבנת יום הכיפורים? כיצד טקס שפיכת המים של שמואל הופך לבסיס לחגיגות הושענא רבה? ומה בין הבצורת שגזר אליהו לבין בקשת הגשמים בשמיני עצרת?

בדרכה הייחודית, השוזרת יחד תנ"ך ותפילה, פרשנות מסורתית וקריאה עכשווית, עיון מחקרי ותובנות קיומיות, מאירה המחברת באור חדש את חגי תשרי  חגי תשובה וכפרה, חגי תקווה והתחדשות.

Tell Your Friends About 'עיונים לראשית השנה'

עיונים לראשית השנה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עיונים לראשית השנה

עיונים לראשית השנה

Add To Cart Price: 72 ₪

Customers who purchased the book "עיונים לראשית השנה", were also interested in the following:

אני לדודי

אני לדודי

Add To Cart Price: 49 ₪
שיחות לראש השנה

שיחות לראש השנה

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout