Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ליל הסדר כינור דוד

   Publisher: מוסד הרב קוק

הספר ליל הסדר כינור דוד, מלמד בעיון את הלכות ליל הסדר, האם ניתן לשתות מיץ ענבים לארבע כוסות?מדוע לוקחים שלוש מצות לליל הסדר?מהו ההבדל בין סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לבין החיוב להזכיר את יציאת מצרים בכל לילה? הספר ליל הסדר כינור דוד הלכה ממקורה עוסק מיסודות הדין עד להלכה למעשה, כולל סברות ישיבתיות בצורה נעימה וידידותית, ונידונים בו גם נושאים מחשבתיים עקרוניים. ליל הסדר כינור דוד עומד בפני עצמו ומהווה גם הרחבה לספר “הגדה ממקורה - שירת מרים”, לעיון מקדים ומשלים.

 

הרב יוסף צבי רימון - מחבר הספר ליל הסדר כינור דוד

הרב יוסף צבי רימון, מוכר גם בכינויו הרב י"צ (תשכ"ח,1968) הוא רב שכונת אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון ומחברם של ספרי הלכה רבים.

למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר ובישיבת הר עציון. שירת ב"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן, השלים תואר B.ED במכללת הרצוג. בעת לימודיו בישיבה שימש הרב רימון בתפקידים שונים, בהם גבאי הישיבה ועורך "דף קשר" ועלון שבות, כתבי העת של הישיבה. החל משנת תשנ"ו משמש הרב רימון כר"מ בישיבה, ובמקביל מעביר שיעורים לכל תלמידי הישיבה בנושאי הלכה שונים. בשנת תשס"א עמד בראש כולל ההלכה בישיבה.

כיום משמש הרב רימון כרב שכונה ביישוב אלון שבות, ומלמד במכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים ובמדרשת מגדל עוז. בנוסף הוא עומד בראשות "מרכז הלכה והוראה" אותו הקים. 

בספרו ליל הסדר כינור דוד הלכה מקורה, עוסק בענייני הלכה ומחשבה.

 

Tell Your Friends About 'ליל הסדר כינור דוד'

ליל הסדר כינור דוד
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ליל הסדר כינור דוד תמונה שניה- הספר ליל הסדר כינור דוד

ליל הסדר כינור דוד

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "ליל הסדר כינור דוד", were also interested in the following:

הגדת הרב לאו

הגדת הרב לאו

Add To Cart Price: 75 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout