Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ומתוק האור - פסח

   Publisher: יפה נוף פלדהיים

ומתוק האור - פסח

הספר ומתוק פסח -  דרשות ופנינים מאירים, משלים וסיפורי מופת על ענייני חג הפסח. מאת הרב שלמה לוונשטיין. כריכה קשה.  

 

אודות הספר ומתוק האור פסח

בספר ומתוק האור פסח נוכל למצוא פנינים נפלאים מתוך שיעוריו המרתקים של הרב המחבר לקראת חג הפסח.

הספר מכיל דרשות, משלים וסיפורים השזורים בתוך סדר ההגדה וכן עניינים שונים הקשורים לחג הפסח.

הספר ומתוק האור חנוכה מצטרף לסדרת ספרי ומתוק האור על התורה וכן על ימים נוראים, בין המצרים, ועל פורים.

 

אודות מחבר הספר ומתוק האור פסח

הרב שלמה לוינשטיין הוא דרשן נפלא בדורנו. בספר ומתוק האור נאספו  לפנינו משיחותיו המעניינות והמאירות.

הרב לוונשטיין מחשיב עצמו כתלמידו של הדרשן הרב ראובן קרלנשטיין, ההולך בסגנונו של הרב שלום שבדרון. בשונה מדרשנים המעבירים את המסר שלהם על ידי הטלת מורא, כגון על ידי תיאור עונשי הגיהנום, הרב לוונשטיין נוקט בשיטה המעבירה את המסרים באמצעות סיפורים ומשלים. הרב לוונשטיין מקורב לרבנים ידועים והוא משלב בדרשותיו סיפורים מחצרותיהם.

בשונה מדרשנים ומרצים בעלי סגנון אופייני המותאם לקהל יעד מסוים, דרשותיו והרצאותיו של לוונשטיין מותאמות לקהלים שונים ומגוונים - החל מציבור אברכים, תלמידות סמינר, ילדי בתי ספר חרדים, ציבורים עממיים מהפריפריה, וכלה בציבור אקדמאי חילוני. גם בספר ומתוק האור לפסח ניתן לחוש את גישתו המיוחדת של הרב המחבר.

Tell Your Friends About 'ומתוק האור - פסח'

ומתוק האור - פסח
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ומתוק האור - פסח תמונה שניה- הספר ומתוק האור - פסח

ומתוק האור - פסח

Add To Cart Price: 54 ₪

Customers who purchased the book "ומתוק האור - פסח", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout