Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הגדת הרב לאו

הגדה של פסח - הגדת הרב לאו - סביב שולחן ליל הסדר עם הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר.

אודות הגדת הרב לאו

הגדת הרב לאו מכילה קטעים אדר נאספו משיחותיו של הרב הראשי, שהתנהלו בסדרים ציבוריים שערך בקהלים שונים, ובהם סדרים בחיל-האוויר, סדרים למשפחות שכולות, לעולים חדשים וליוצאי ברית-המועצות לשעבר. וכן קטעים מהרצאות שנישאו בבתי ספר, בתנועות נוער, בקמפוסים, במחנות צה"ל, בהתיישבות העובדת ובאמצעי התקשורת בארץ ובתפוצות.

הקטעים מבהירים ומאירים מושגים הקשורים לחג הפסח בכלל - ולליל הסדר בפרט, והם מסודרים לאורך ההגדה הנאמרת בליל הסדר - הלילה המרכזי של שימור המורשת והלאומיות היהודית היהודית שהחלה ביציאת מצרים. המסר העיקרי בהגדת הרב לאו  הוא כי אווירת היחד של ליל הסדר ותחושת האיחוד בין עבר, הווה ועתיד, אמורות לגשר על הפערים בהשקפות העולם הרווחות בחברה בת זמננו וליצור אווירה של - הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. 

Tell Your Friends About 'הגדת הרב לאו'

הגדת הרב לאו
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הגדת הרב לאו תמונה שניה- הספר הגדת הרב לאו

הגדת הרב לאו

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "הגדת הרב לאו", were also interested in the following:

הגדה של פסח להבין

הגדה של פסח להבין

Add To Cart Price: 54 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout