Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הגדה של פסח מתוק מדבש

   Publisher: מתוק מדבש

הגדה של פסח מתוק מדבש מאת הרב דניאל פריש, עם שילוב הויות ואדנות, ביאור על דרך הסוד ועוד

מחבר ספר הגדה של פסח מתוק מדבש

הרב דניאל פריש היה מקובל, מראשי ישיבת "אנשי מעמד" ללימוד תורת הנסתר, ר"מ בישיבת המקובלים שער השמים ומשפיע בחסידות 'תולדות אהרן' ולאחר מכן בחסידות 'תולדות אברהם יצחק'. חיבר ספרים רבים, הנפוץ והמפורסם שבהם הוא ביאור 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, ומביניהם גם הספר הגדה של פסח מתוק מדבש. 

הרב פריש מסר שיעורים רבים מדי יום. בבוקר מסר שיעורים בבית המדרש למקובלים של מוסדות משכן בנימין "אנשי מעמד", בצהרים בישיבת המקובלים "שער שמים", ובערב בכולל "אוצרות חיים" ללימוד תורת האר"י שהקים. מסר גם שיעורים בחסידות לבעלי בתים בין מנחה לערבית. נפטר בגיל 70 בשבט תשס"ה.

  

Tell Your Friends About 'הגדה של פסח מתוק מדבש'

הגדה של פסח מתוק מדבש
Click on image to enlarge

הגדה של פסח מתוק מדבש

Add To Cart Price: 58 ₪

Customers who purchased the book "הגדה של פסח מתוק מדבש", were also interested in the following:

New
הגדת המנהגים

הגדת המנהגים

Add To Cart Price: 63 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout