Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הגדה של פסח להבין

   Publisher: מכון להבין

הגדה של פסח להבין היא הגדה מבוארת המכילה פירוש פשוט ובהיר להגדה כדי להעביר את ליל הסדר עם בהבנה ובעצמה.

 

מתוך כריכת הגדה של פסח להבין

ליל הסדר כשמו כן מהותו. בלילה זה עולים ומתעלים המוני בית ישראל במהל מסודר מדרגה אחר מדרגה, נדבך אחר נדבך, בבניית היציאה מטומאת מצרים לעבר דבקות בה' עד לגאולה שלמה. מסלול קודש זה המכונה גם "שיר" כשמו של התכשיט שחורזים רבים שוורים בו, תחילתו ב"קדש" וסופו ב"נרצה" והוא כולל יחסי גומלין בין מצוות הדיבור ומצוות האכילה.

עורך הסדר והמשתתפים בו יוכלו לעיין בספר הגדה של פסח להבין להבין מבעוד יום וללמוד את מפת ההתמצאות בלילה זה, הם יקבלו מימד חדש להבין לעומק להשכיל ולדעת, להתרומם אל על בליל שימורים. 

את המטענים שרכשו ישאו עימם בשאר ימות השנה לטפס במעלה המסילה העולה בית א-ל.

Tell Your Friends About 'הגדה של פסח להבין'

הגדה של פסח להבין
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הגדה של פסח להבין תמונה שניה- הספר הגדה של פסח להבין

הגדה של פסח להבין

Add To Cart Price: 54 ₪

Customers who purchased the book "הגדה של פסח להבין", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout